Gemeenteraad Beuningen discussieert over plaatsing windmolens

Gemeenteraad Beuningen discussieert over plaatsing windmolens

BEUNINGEN – De raadscommissie Ruimte van de Beuningse gemeenteraad gaat op dinsdag 26 maart uitgebreid discussiëren over de plaatsing van vier of vijf grote windmolens bij Ewijk. Dan wordt misschien al duidelijk welke standpunten de politieke partijen gaan innemen. Op de gemeenteraadsvergadering van 9 april valt waarschijnlijk een besluit over de plaatsing.

Er zal mogelijk veel publieke belangstelling zijn voor de openbare bijeenkomst op 26 maart in het gemeentehuis van Beuningen. In Ewijk en Bergharen hebben tegenstanders van de windmolens zich verenigd in drie actiegroepen.

Actiegroepen verzamelen handtekeningen

Enkele weken geleden hadden de actiegroepen al vele honderden handtekeningen verzameld tegen de komst van de windmolens. In Ewijk en Bergharen wonen ruim 5.000 mensen.

In de raadscommissie wordt het locatieplan van de Gebiedsraad besproken. De Gebiedsraad bestaat uit zo’n 15 inwoners uit de dorpen en het buitengebied van de gemeente Beuningen en heeft sinds eind 2017 aan het Locatieplan gewerkt. Alle inwoners van Beuningen zijn geïnformeerd, onder meer via 13 openbare inwonersbijeenkomsten.

Vier of vijf grote windmolens

In het Locatieplan wordt de voorkeur uitgesproken voor de plaatsing van vier of vijf grote windmolens langs de A73 ter hoogte van knooppunt Ewijk. De molenwieken zijn op hun hoogste punt ruim 200 meter hoog, ofwel zo’n twee keer de Domtoren van Utrecht. De tegenstanders spreken over “extreem grote windmolens”, die volgens hen gezondheidsschade, geluidshinder en andere overlast gaan geven in heel Ewijk.

In Beuningen is sinds september 2017 één lokale energiecoöperatie actief, de coöperatie Energie Voor Vier (EVV). De leden en alle acht bestuursleden zijn inwoners van Beuningen. Volgens de gemeente heeft de EVV nadrukkelijk geen alleenrecht op de exploitatie van grootschalige energieprojecten in Beuningen. De EVV is momenteel wel de enige lokale initiatiefnemer van windenergie.

Zienswijzen indienen

Als de gemeenteraad het Locatieplan aanneemt, dan kunnen initiatiefnemers plannen gaan indienen voor wind- en zonne-energie. Dan begint de volgende fase en komen er bestemmingsplanwijzigingen. Belanghebbenden kunnen dan zienswijzen (bezwaren) indienen tegen de nieuwe bestemmingsplannen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}