Gemeenteraad Druten wil Jeugdraad tot stand brengen

Gemeenteraad Druten wil Jeugdraad tot stand brengen

DRUTEN – De gemeenteraad van Druten gaat een poging ondernemen om een Jeugdraad tot stand te brengen. Volgens de raadsleden kan een Jeugdraad helpen om de jongeren in de gemeente meer bij de plaatselijke politiek te betrekken.

De gemeente moet samen met middelbare scholen en maatschappelijke organisaties onderzoeken of een Jeugdraad in Druten haalbaar is. Daarvoor zou men een werkgroep moeten formeren, waarin twee raadsleden zitting nemen.

Lokale politiek

Als blijkt dat er voldoende draagvlak is voor een Jeugdraad, dan kan men onderzoeken hoe men dit het beste vorm kan geven. De gemeenteraad hoopt uiteindelijk een plan te ontvangen, waarin staat welke activiteiten een Jeugdraad zou moeten ontwikkelen. Ook moeten er bijvoorbeeld afspraken in staan over het budget voor de Jeugdraad.  

De gemeenteraad spreekt de hoop uit dat jongeren aan de hand van een Jeugdraad meer zullen leren over democratie en de lokale Drutense politiek. Ook zouden jongeren meer moeten weten over de eigen rechten.

Het voorstel om een Jeugdraad te realiseren, is afkomstig van de gezamenlijke dorpslijsten in Druten en kreeg de steun van alle partijen uit de gemeenteraad.

Eerdere pogingen mislukt

Raadslid André van den Hurk van het CDA wees er op dat zijn partij vorig jaar tevergeefs precies het zelfde voorstel had gelanceerd. “Uitgerekend de dorpslijsten komen nu met een soortgelijk voorstel,” zo sprak Van den Hurk.  

Raadslid Willie Cornelissen van Welzijn Druten benadrukte dat er in Druten eerder pogingen zijn ondernomen om een Jeugdraad van de grond te tillen. Hij vroeg zich af of ook dit initiatief op korte termijn zal doodbloeden.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}