Gemeenteraad Nijmegen gaat participatie rondom verhuizing Merleyn actief controleren

Gemeenteraad Nijmegen gaat participatie rondom verhuizing Merleyn actief controleren

NIJMEGEN – De Nijmeegse gemeenteraad heeft afgedwongen dat ze de inwonersparticipatie rondom de verhuizing van poppodium Merleyn naar de Nieuwe Marktstraat actief kan volgen, controleren en bijsturen. Dit vanwege de zorgen die leven bij omwonenden over geluidsoverlast en meer verkeersbewegingen. Wel heeft de raad al een klap gegeven op de aankoop van het perceel.

Zorgen van omwonenden

Omwonenden van het pomphuisje van Vitens bovenaan de Nieuwe Marktstraat waar het poppodium wat het college en Doornroosje betreft gevestigd moet gaan worden vrezen last te gaan krijgen van de bezoekersstromen die vlak langs hun ramen gaan komen als Merleyn inderdaad op deze locatie komt. Veel bewoners klagen dat ze al veel geluidsoverlast ervaren door de nabijheid van het spoor, en Merleyn zou in een soort van kuil komen te liggen waar het geluid weerkaatst tussen de bebouwing en het hoger gelegen spoor.

Actieve communicatie

De gemeenteraad verwijt wethouder Noël Vergunst (GroenLinks) dat nog niet actief het gesprek aangegaan is met omwonenden, terwijl een unaniem gedragen raadsvoorstel uit 2018 juist oproept tot betere inwonersparticipatie. ‘We hebben alleen maar reactieve participatie gezien: wel antwoord op vragen maar geen actieve communicatie’, zegt Maarten Bakker (VVD). ‘Nu moeten we een klap geven op de aankoop, dus vragen we bewoners wanneer we ze straks wél gaan betrekken niet of maar hoe het plan uitgevoerd gaat worden.’ Vergunst geeft op zijn beurt aan dat de aankoop losstaat van de totstandkoming van een bestemmingsplan, een proces waarbij inderdaad inwonersparticipatie moet worden toegepast.

Participatieproces

‘Dit is het juiste moment voor de gemeenteraad om mee te kijken met het participatieproces’, vindt Charlotte Brand (PvdA), die daartoe een breed gedragen motie indient en aangenomen ziet. De motie roept tevens op om zo mogelijk binnen drie maanden, maar in ieder geval ruimschoots voor de start van het bestemmingsplanproces, een uitgewerkt participatieprocesplan voor de omwonenden aan de raad te overleggen. Dat plan moet zich richten op zowel de rechten van de omwonenden bij de formele bestemmingsplanprocedure als op de zorgen die geuit zijn in het kader van voorliggend raadsvoorstel. ‘Daarbij moet wel aan verwachtingsmanagement gedaan worden.’ Daar kan Vergunst zich in vinden. ‘Ik vind het een goed idee om participatie te begeleiden als gemeenteraad en feedback te geven tijdens het proces om waar nodig bij te sturen. Dat kunnen we niet bij alle bestemmingsplannen waarmaken, want het kost veel capaciteit, maar kan prima hierbij. Het participatieproces start als de aankoop van het perceel is aangenomen. Dan komt er een informatieavond voor omwonenden.’

Geluidswal

Hans van Hooft (SP) ziet een alternatieve oplossing die mogelijk aanvullende geluidsoverlast in de straat door bezoekers van Merleyn kan compenseren. ‘In 2018 heeft het college besloten hier geen geluidswal aan te leggen naast het spoor om het uitzicht niet te bederven. Je kunt die geluidswal integraal meenemen in het bestemmingsplan. Mogelijk weegt dit ruimschoots op tegen het geluid van bezoekers van Merleyn.’ Vergunst: ‘Als een geluidswal de oplossing is voor een probleem dat door dit plan veroorzaakt wordt, dan is dat prima, maar moeten niet alles wat niet direct gerelateerd is mee willen nemen.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}