"Gezicht van de provincie" zwaait 23 januari af

"Gezicht van de provincie" zwaait 23 januari af

ARNHEM – De Gelderse Commissaris van de Koning Clemens Cornielje neemt op woensdag 23 januari tijdens de Provinciale Statenvergadering afscheid van Gelderland. Hij heeft er dan ongeveer 150 vergaderingen opzitten met Provinciale Staten.

Cornielje stopt officieel per 1 februari na 13,5 jaar in functie te zijn geweest. Het wordt een bijzondere Statenvergadering, omdat de agenda geheel in het teken staat van het afscheid. Er zijn diverse sprekers, onder wie de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren.

"Gezicht van de provincie”

Jarenlang gold Cornielje als “het gezicht van de provincie Gelderland”. Daarnaast was hij ook de vertegenwoordiger van de regering in de provincie, de rijksheer. Een van de taken die daarbij hoort, is het toezicht houden op de manier waarop gemeenten hun werk doen. Daarvoor legde hij regelmatig gemeentebezoeken af.

Clemens Cornielje vervulde daarnaast nevenfuncties voortvloeiend uit het ambt van Commissaris van de Koning. Zo was hij onder andere lid van de Raad van Advies van de Oorlogsgravenstichting. Ook was hij doyen, de langstzittende en daarmee voorzitter, van de Kring van Commissarissen.

Afscheidsvergadering openbaar

Vanaf 1814 heeft Gelderland 16 commissarissen van de Koning(in) gehad. Tot 1848 wees de Koning zelf de nieuwe commissaris aan. Daarna deed de regering dat. Vanaf de jaren ‘80 van de vorige eeuw mogen Provinciale Staten meepraten over de profielschets.

De Provinciale Statenvergadering op 23 januari is openbaar. Het afscheid kan ook online worden gevolgd. De vergadering is van 14.00 tot 16.00 uur in het Provinciehuis op de Markt in Arnhem. Daarna volgt een receptie tot 18.00 uur, waarvoor men zich niet hoeft aan te melden.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}