GGD Gelderland-Zuid somber over financiële vooruitzichten

GGD Gelderland-Zuid somber over financiële vooruitzichten

REGIO – De GGD Gelderland-Zuid zegt dat de risico’s voor de organisatie toenemen, onder meer door de alsmaar stijgende instroom van zorgproblemen bij Veilig Thuis. Bovendien daalt de algemene financiële reserve bij de GGD, waardoor er nog maar weinig ruimte is om tegenvallers op te vangen.

Dat schrijft de GGD Gelderland-Zuid in de onlangs bekendgemaakte Kaderbrief 2021.

Gemeenten hebben het zwaar in sociaal domein

Door het toenemende aantal meldingen bij Veilig Thuis zegt de GGD niet meer in staat te zijn die hogere productie voor te financieren. “Het risico op tekorten neemt toe, in een landschap waar veel gemeenten het financieel al zwaar hebben in het sociaal domein,” aldus de GGD in de Kaderbrief.

Vanaf 2015 is een aantal taken vanuit het rijk aan de gemeenten overgedragen, zonder voldoende budget. Het is volgens de GGD daarom lastig voor gemeenten om goede dienstverlening aan hun inwoners te blijven bieden.

Krapte arbeidsmarkt zorgsector

De GGD Gelderland-Zuid maakt zich zorgen dat de afgesproken prestaties de komende jaren mogelijk niet gehaald kunnen worden, omdat de personeelsformatie niet op orde is. De krapte op de arbeidsmarkt in de zorgsector is volgens de GGD urgent en dagelijks voelbaar. Dit meldde de GGD eerder ook al in de Kaderbrief 2020.

Daarnaast kost het de GGD veel moeite om personeel aan zich te binden. Ook nemen de kosten voor de inhuur van tijdelijke medewerkers alsmaar toe.

Wat naar mening van de GGD ook meespeelt, is het feit dat de pensioenfondsen onder druk staan. De GGD gaat er vanuit dat de pensioenpremies volgend jaar flink zullen stijgen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}