Groen licht voor twee grote windmolens op Engie-terrein

NIJMEGEN – De provincie Gelderland heeft haar fiat gegeven aan Windpark De Groene Delta van Engie, op het terrein van de voormalige elektriciteitscentrale in Nijmegen-West, ter hoogte van de sluis bij Weurt. Engie meldt woensdag 20 februari de vergunningen te hebben ontvangen.

Windpark De Groene Delta kan nu verder worden gerealiseerd. Engie streeft ernaar om medio volgend jaar met twee grote windturbines groene stroom voor circa 5.000 huishoudens op te wekken.

Door de turbines te voorzien van een automatische slagschaduwregeling wordt voldaan aan de wettelijke normering voor slagschaduw. Engie zegt te beseffen dat slagschaduw voor omwonenden een belangrijk aandachtspunt is en gaat daarom op vrijwillige basis maatregelen treffen die verder gaan dan de normering voorschrijft. Het bedrijf streeft ernaar de hinder van slagschaduw zoveel mogelijk terug te brengen tot nul.

Klankbordgroep met omwonenden

In overleg met de klankbordgroep uit de omgeving heeft Engie besloten om de voorkeur te geven aan het stilste type windturbine, dat het ruimst binnen de wettelijke norm blijft.

Engie erkent dat de plaatsing van de twee windturbines door de direct omwonenden als hinderlijk kan worden ervaren. Daarom wil Engie hen de mogelijkheid bieden om ook te delen in de ‘lusten’ van de windturbines. Zo richt Engie een omgevingsfonds op, dat geld beschikbaar zal stellen voor projecten in de omliggende wijken. Dit fonds zal gedurende de looptijd van 20 jaar naar verwachting een kwart miljoen euro verdelen over projecten die door vertegenwoordigers uit de omgeving worden geselecteerd.

Groene stroom tegen aantrekkelijk tarief

Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om tegen een aantrekkelijk tarief herleidbare groene stroom af te nemen uit zowel het lokale zonnepark als het windpark.

Verder ontwikkelt Engie momenteel een financieel product voor omwonenden, die willen mee investeren in het windpark. Deze investering levert deelnemers volgens Engie een aantrekkelijk rendement op.

De twee windturbines worden aan de noordzijde van het terrein geplaatst. Deze plek is gekozen zodat de afstand tot woningen zo groot mogelijk is en het terrein in zijn geheel zo efficiënt mogelijk kan worden gebruikt voor toekomstige toepassingen.

Werksessie met omwonenden

Naast de windturbines wordt er op dit moment gewerkt aan de duurzame herontwikkeling van het terrein van de Centrale Gelderland. Engie wil duurzame energie op een slimme manier combineren met bijvoorbeeld nieuwe bedrijvigheid. Over de herontwikkeling wordt met verschillende organisaties uit de omgeving gesprekken gevoerd.

Met omwonenden is een werksessie gehouden om de ideeën en aandachtspunten die in de omgeving leven goed in kaart te brengen, aldus Engie.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}