GroenLinks, PvdA en D66: ophogen inkomensgrens alle minimaregelingen Overbetuwe

GroenLinks, PvdA en D66: ophogen inkomensgrens alle minimaregelingen Overbetuwe

OVERBETUWE – GroenLinks in de gemeente Overbetuwe wil de inkomensgrens voor alle minimaregelingen ophogen naar 130% van het wettelijk sociaal minimum. Samen met PvdA en D66 wil de partij een amendement indienen.

Op dit moment verschilt per regeling nog de desbetreffende inkomensgrens die gehanteerd wordt. GroenLinks vindt dit voor het uitvoeren van beleid en voor de burger onduidelijk en dient daarom dit amendement in.

Ambitieus, maar ingewikkeld plan

Eerder deze maand liet de gemeenteraad van Overbetuwe aan de hand van het beleidsplan ‘Samen zorgen voor perspectief, armoede raakt ons allemaal’, blijken hoe zij armoede willen tegengaan. De gemeente wil meer aandacht besteden aan preventie van armoede en schulden. GroenLinks laat weten dat zij het een ambitieus, maar ook een erg ingewikkeld plan vinden. Dit heeft vooral betrekking op de meetinstrumenten die worden gebruikt. Bij het ene plan wordt een inkomensgrens van 110% en bij het andere 120% of 130% van het wettelijk sociaal minimum gehanteerd.

Ophogen van de inkomensgrens

GroenLinks vindt het gebruik van deze verschillende maten ingewikkeld in de uitvoering van beleid en niet te begrijpen voor inwoners. Zij geven aan dat de drempel om hulp te vragen vaak al hoog ligt bij inwoners en dat zij soms niet weten op welke ondersteuning zij recht hebben. Om het beleid te verbeteren, stellen GroenLinks, PvdA en D66 aan de hand van een amendement voor om een inkomensgrens voor alle minimaregelingen te hanteren van 130% van het wettelijk sociaal minimum. De meerkosten hiervan willen ze dekken uit het meerjarig positief begrotingssaldo.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}