Grondeigenaar wordt niet gedwongen tot plaatsing windmolen

Grondeigenaar wordt niet gedwongen tot plaatsing windmolen

EWIJK – Als grondeigenaren in de gemeente Beuningen niet willen meedoen aan de plaatsing van windmolens, dan worden ze in geen enkel geval gedwongen om mee te werken. Dat antwoordt het college van B&W op raadsvragen van het CDA.

Op basis van de gesprekken die tot nu toe zijn gevoerd met grondeigenaren, verwacht het college niet dat er grondeigenaren gaan dwarsliggen. Mocht er toch een andere situatie ontstaan, dan kiest men er niet voor om medewerking af te dwingen, zegt het college.

De PvdA heeft voorgesteld om één grote windmolen te plaatsen op het terrein van afvalenergiecentrale ARN in Weurt. Volgens het college is dit terrein bij eerder onderzoek niet als voorkeurslocatie naar voren gekomen. De ARN heeft trouwens laten weten dat ze niet negatief staan tegenover de plaatsing van een windmolen.   

Compensatie waardedaling woningen

D66 stelt in haar raadsvragen dat de Gebiedsraad geen rekening heeft gehouden met compensatie voor de waardedaling van woningen, vanwege de plaatsing van windmolens. Daarom vraagt D66 of de gemeente met de initiatiefnemers van windmolens afspraken gaat maken over de compensatie van waardedaling.

Het college antwoordt dat er met de initiatiefnemer van de windmolens een planschade-overeenkomst wordt gemaakt. Als er planschade wordt vastgesteld, dan kan de gemeente dit verhalen op de initiatiefnemer. In de praktijk zal de initiatiefnemer proberen om dergelijke situaties vooraf op te lossen met mogelijke bezwaarmakers, zo denkt het college.

Maximale tiphoogte molenwieken 172 meter

D66 wijst er op dat de provincie niet wil dat de twee windmolens op het Engie-terrein in Nijmegen, ter hoogte van de sluis bij Weurt, hoger worden dan een maximale tiphoogte van de wieken van 172 meter hoog. De 4 of 5 windmolens bij Ewijk zouden een tiphoogte van zo’n 230 meter moeten krijgen. De gemeente benadrukt dat het project van Engie volledig los staat van de plannen in de gemeente Beuningen.    

Opeenstapeling van omgevingslawaai

Volgens het CDA blijkt uit recent onderzoek met betrekking tot gezondheidsschade bij jongeren tot 12 jaar, dat er meer onderzoek nodig is naar het effect van opeenstapeling van omgevingslawaai zoals geluidsoverlast van snelwegen en windmolens. Het college: “In de meeste studies wordt geconcludeerd dat er geen rechtstreeks verband kan worden aangetoond tussen windturbinegeluid en zaken als hoge bloeddruk, slaapoverlast en ziektes.”  

Sommige mensen ervaren hinder, zoals irritatie, boosheid en onbehagen, als zij het gevoel hebben dat hun levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing van windturbines, zegt het college in antwoord op de raadsvragen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}