Gronden en panden Stationsgebied moeten bij verkoop eerst aan gemeente worden aangeboden

Gronden en panden Stationsgebied moeten bij verkoop eerst aan gemeente worden aangeboden

NIJMEGEN – Organisaties die gronden of panden hebben in het Nijmeegse Stationsgebied en deze willen verkopen, moeten die voortaan eerst aan de gemeente Nijmegen te koop aanbieden. Dat heeft het college besloten, vooruitlopend op instemming van de gemeenteraad.

Zo wil men meer grip krijgen op de herontwikkeling van het gebied, dat onderdeel uitmaakt van de onlangs gesloten Woondeal.

Meer grip op herontwikkeling Stationsgebied

De gemeente Nijmegen werkt aan de herontwikkeling van het Stationsgebied, met de bedoeling deze een impuls te geven door het toevoegen van faciliteiten en woningen. Met het inzetten van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) wil het college meer grip krijgen op de ontwikkeling van het gebied. ‘Dat is nodig om het huidige Stationsgebied te herontwikkelen naar een nieuw werkwoon-verblijfsgebied dat past bij de uitdagingen en kansen voor Nijmegen’, laat het college weten. ‘De stad is aantrekkelijk om in te wonen en werken en groeit daardoor hard. Daarom bereiden we ons voor op een toename van gemiddeld duizend banen per jaar en de bouw van ongeveer tienduizend woningen tot 2030. Uitgangspunt is dat deze groei plaatsvindt binnen de bestaande grenzen van de stad. Dat betekent dat we op zoek moeten naar ruimte voor nieuwe ontwikkeling. Een van de gebieden hiervoor is het Stationsgebied. Waar nu nog verouderde kantoorpanden staan, kan hier na renoveren of herontwikkelen een gebied komen waar het aangenaam wonen, werken en verblijven is.’

Geen dwang om bedrijven te stoppen

Eigenaren worden door dit besluit niet gedwongen te stoppen met een bedrijf. Het besluit is enkel van toepassing wanneer men gronden en panden in het Stationsgebied in de verkoop zet. Het voorlopig voorkeursrecht dat het college op het gebied heeft gevestigd, is vanaf 30 april van kracht. In juli neemt de gemeenteraad een besluit over het het voorkeursrecht voor dit gebied. Het college verwacht dat de raad voor het vestigen van het voorkeusrecht kiest, en loopt hierop dus alvast vooruit. Het is niet de eerste keer dat vanuit de gemeente Nijmegen de Wet voorkeursrecht gemeenten wordt toegepast. Dit was eerder als het geval in delen van de Waalsprong, het Waalfront en het stadscentrum. Ook is hier recentelijk gebruik van gemaakt in de Winkelsteeg.

Woondeal

Het Stationsgebied maakt deel uit van de onlangs met het Rijk gesloten Woondeal. De Woondeal is een uitgebreid ondersteuningspakket met mogelijkheden voor subsidie, soepelere regels en ondersteuning vanuit de rijksoverheid. Dit maakt het mogelijk sneller woningen te bouwen, waarvan de helft in de categorie ‘betaalbaar’ moet vallen. De gemeente heeft het gebied nabij station Nijmegen voor de Woondeal aangewezen, omdat men eerder al bepaald heeft dat hier mogelijkheden zijn voor een goede mix tussen wonen en werken en omdat het gebied wel een impuls kan gebruiken. Vanwege de Woondeal, moet de gemeente snel aan de slag met een nieuwe omgevingsvisie voor het gebied. ‘Daarbij willen we graag de bestaande bedrijven, instellingen en bewoners betrekken. In de komende periode gaat de gemeente tijdens verschillende bijeenkomsten en ontmoetingen in gesprek met verschillende stakeholders in het gebied. Vanwege de coronacrisis kijken we nog hoe dat moet worden vormgegeven.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}