Groot onderhoud aan N324 Nederasselt - Nijmegen in 2019

Groot onderhoud aan N324 Nederasselt - Nijmegen in 2019

NIJMEGEN/NEDERASSELT – De provincie voert volgend jaar groot onderhoud uit aan de N324 tussen Nederasselt en Nijmegen. Gelijktijdig zorgen enkele aanpassingen voor verbetering van de verkeersveiligheid.

Zo wordt het deel tussen buurtschap Lunen en de Graafsebrug bij Nederasselt aangepakt op basis van de resultaten van het onderzoek van de provincie en de gemeenten Nijmegen, Wijchen en Heumen.

Verkeerslichten

Er komen verkeerslichten bij de aansluiting van de N845 op de N324 en de inrichting van het kruispunt N324/Eindsestraat/Broekstraat wordt aangepast met een fiets- en voetgangersoversteek. Verder worden bestaande verkeerslichten vervangen en de wegindeling veranderd, inclusief de bushaltes, bij de kruising N324/Eindsestraat/Broekstraat.

Rotonde Nieuweweg

Ook wordt de bewegwijzering aangepast op de rotonde Nieuweweg en worden obstakels aan beide zijden van de weg verwijderd of afgeschermd. Tussen Nederasselt en Nijmegen komen aanpassingen bij enkele bushaltes en, naast diverse kleine aanpassingen, worden fietsoversteekplaatsen op de parallelweg roodgemaakt.

Publiekssuggesties

De betrokken overheden hebben in 2016 en 2017 onderzocht welke maatregelen de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Ook het publiek is toen om suggesties gevraagd. De provincie verwacht komend voorjaar te starten met de eerste werkzaamheden aan de weg.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}