Groot prijsverschil gehandicaptenparkeerkaart

NIJMEGEN E.O. - In de regio Nijmegen hanteren gemeenten zeer verschillende tarieven voor een gehandicaptenparkeerkaart. Dat varieert van Heumen, dat 34 euro rekent, tot Druten, dat 300 euro in rekening brengt.In Nijmegen betaalt een gehandicapte 36 euro voor zijn parkeerkaart, in Berg en Dal 106 euro, in Beuningen 100 euro en West Maas en Waal 45 euro. De kaarten zijn meestal vijf jaar geldig.

Raadsvragen Beuningen
In Beuningen hebben raadsleden vragen gesteld over de hoogte van de leges voor een gehandicaptenparkeerkaart. Het college van B&W wil de leges met 10 euro verhogen tot 110 euro, terwijl omringende gemeenten lagere tarieven hanteren.

In een brief aan de gemeenteraad meldt wethouder Jan Kersten dat de werkelijke kosten voor de gemeente 316 euro bedragen. In dat bedrag zit onder meer de kosten voor medische indicatie van 184 euro.

Jaarlijkse verhoging leges
Beuningen werkt in principe met kostendekkende tarieven en daarom wil het college hogere leges voor een gehandicaptenparkeerkaart. Om de leges niet plotseling al te fors te laten stijgen, wil men het tarief jaarlijks met 10 euro verhogen, aldus de wethouder.

Volgens Kersten is de hoogte van de tarieven een politieke afweging. De Beuningse gemeenteraad kan in december een besluit nemen over het tarief.

Via mediapartner RTV Totaal

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}