'Grootste drijvende zonnepark buiten China op De Uivermeertjes'

'Grootste drijvende zonnepark buiten China op De Uivermeertjes'

DEEST/DRUTEN – Er komt een drijvend zonnepark op De Uivermeertjes, dat direct aansluit bij de ambitie van de gemeente Druten om in 2040 energieneutraal te zijn. Daartoe tekenden gemeente en GroenLeven BV donderdag een overeenkomst. Daarin staat dat GroenLeven een drijvend zonnepark op de Uivermeertjes gaat realiseren en exploiteren.

Het is volgens beide partners het grootste drijvende zonnepark buiten China. De energiebron draagt bij aan de ambitie van Druten om in 2040 energieneutraal te zijn. 'Een ambitieuze, maar breed gedragen wens van de Drutense gemeenteraad, aldus wethouder André Springveld.

Stroom voor ruim 7.000 huishoudens

Het zonnepark produceert naar verwachting 25 miljoen kWh per jaar. Dat is genoeg om ieder jaar ruim 7.000 huishoudens van stroom te voorzien.

'Het waren complexe onderhandelingen', zegt wethouder Willy Brink. 'Ik ben ontzettend blij dat we, met een meerjarige erfpachtovereenkomst, een flinke stap kunnen zetten in de energiedoelstellingen die de gemeente Druten heeft. Bovendien blijft met de jaarlijkse canon* ook een groot deel van de opbrengst in de gemeente Druten.'

Behoud van natuur

De Uivermeertjes wordt met dit drijvend zonnepark een energiebron, met behoud van natuur, recreatie, visserij, jacht en het winnen en terugstorten van zand en klei.

Roland Pechtold, eindverantwoordelijke bij GroenLeven: 'Door zandwinplassen te combineren met zonnepanelen wordt de inzet van bruikbare oppervlakte voor duurzame energie vermeden. Dit sluit aan bij onze filosofie: zonne-energie creëren als dubbelfunctie op daken, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en dus ook op water. Er is veel aandacht besteed aan een goede inpassing doordat ons drijvende systeem rekening houdt met ecologie, flora en fauna. Daarnaast komen er middelen beschikbaar om de natuur rondom de plas te versterken. Dit project maakt daarmee het Klimaatakkoord concreet en is een prachtig voorbeeld in de energietransitie,' meent Pechtold.

Project vier jaar bezig

Wethouder André Springveld geeft aan dat dit project bijna 4 jaar geleden is gestart op een moment dat er in Druten nog geen duidelijk beleid of visie was op duurzaamheid. 'Inmiddels is het beleid er wel, net als de visie op zonne-energie', aldus Springveld. 'Dit geeft ons nu een voorsprong op andere gemeenten en ik verwacht dat er op korte termijn nog meer projecten kunnen worden gestart. Hiermee levert Druten dan ook een hele mooie bijdrage aan de Regionale Energie Strategie (RES).'

Tekst gaat verder na de foto:

Foto: YouTube

*) Canon is de vergoeding die u betaalt als eigenaar van het huis dat op erfpachtgrond is gebouwd. U betaalt voor het gebruik van de grond. ... Als u een huis op erfpacht koopt, staat in de koopakte en akte van vestiging informatie over uw erfpachtcontract. Zolang het erfpachtcontract loopt, moet er canon worden betaald.

Lees ook:

RUIM 800 HANDTEKENINGEN TEGEN DRIJVEND ZONNEPARK UIVERMEERTJES

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}