Grote spanning op arbeidsmarkt regio Nijmegen

Grote spanning op arbeidsmarkt regio Nijmegen

REGIO – De arbeidsmarkt in de regio Nijmegen staat volgens onderzoeksbureau Panteia onder grote spanning. Er zijn enerzijds veel moeilijk vervulbare vacatures, terwijl anderzijds het bestand aan werkzoekenden steeds meer bestaat uit een harde kern van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Dat concludeert Panteia woensdag na een onderzoek in opdracht van de regio Rijk van Nijmegen.

Door de groei van de economie is er in veel bedrijfssectoren een tekort aan personeel. Doordat de komende jaren veel mensen met pensioen gaan, blijven de personeelstekorten voorlopig nog wel bestaan. Sectoren met krapte zijn onder meer techniek en logistiek (chauffeurs). Ook is er bijvoorbeeld gebrek aan mensen in de horeca en het basisonderwijs.   

Zorg heeft imagoprobleem

De zorg, met name ouderenzorg, heeft te maken met een imagoprobleem van vies of zwaar werk, lage salarissen en hoge werkdruk. In de zorg zijn mensen met een multiculturele achtergrond nodig, maar die zijn moeilijk te vinden. Dit geldt volgens Panteia ook voor politieagenten. De bouw kampt met groeiende tekorten aan technisch opgeleide mensen. Dat geldt door de energietransitie nog sterker voor de installatiebranche.

De Nijmeegse ICT-sector heeft een dynamisch karakter met veel startende bedrijfjes. Het tekort aan ICT-ers stijgt echter snel. Er zijn namelijk steeds meer maatregelen nodig op het gebied van ICT veiligheid. Daarnaast komen er te weinig ICT-ers van de opleidingen, zo zegt Panteia.

Door automatisering verdwijnen banen

De regio Nijmegen heeft relatief veel mensen met een opleiding in het hoger onderwijs. Qua werkgelegenheid zijn zorg en onderwijs in de regio belangrijke sectoren. Veel banen in deze sectoren worden bepaald door het overheidsbeleid en zijn daardoor minder afhankelijk van schommelingen in de economie.

De dominantie van zorg en onderwijs is ook een voordeel, omdat die minder gevoelig zijn voor robotisering. Door automatisering en de inzet van robots zullen in de toekomst veel banen verdwijnen, maar in zorg en onderwijs blijft menselijk contact altijd belangrijk, zo constateert onderzoeksbureau Panteia.

Studenten blijven hangen in regio

Ruim de helft van de Nijmegenaren werkt buiten de stad, maar juist veelal verder weg en niet zozeer in de omliggende gemeenten. Omgekeerd wordt 60 procent van de banen in Nijmegen bezet door mensen van buiten de stad, die meestal in de omliggende gemeenten wonen.

De bevolking in de regio groeit met name omdat studenten hier graag blijven hangen na hun studie. Dit aanbod van een hoogopgeleide beroepsbevolking is volgens Panteia een pluspunt voor de regio.   

Volgens de regionale bevolkingsprognose groeit de stad Nijmegen door van 173.700 inwoners in 2017 naar 209.400 mensen in 2040. In de rest van de regio is sprake van een groei met hooguit 5.000 inwoners.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}