“Handhaving Groene Heuvels leidt tot leegstand en verpaupering”

“Handhaving Groene Heuvels leidt tot leegstand en verpaupering”

EWIJK – "De handhaving op recreatiepark de Groene Heuvels in Ewijk zal leiden tot leegstand en verpaupering op het park. Het is niet de opmaat tot een planologisch wenselijke situatie." Dit is een van de argumenten die eigenaren van de vakantiehuisjes en permanente bewoners op het park hebben gebruikt in hun zienswijze (bezwaarschrift) tegen de handhavingsplannen van de gemeente Beuningen.

Op verzoek van gemeenteraadsleden heeft het college van B&W een overzicht gemaakt van alle argumenten die de boze huiseigenaren en permanente bewoners hebben vermeld in hun zienswijzen. Het college geeft in een openbare brief aan de gemeenteraad een opsomming van alle argumenten.

Verkeerde indruk door inschrijving bevolkingsregister

Bewoners en eigenaren zeggen ook dat de gemeente, door inschrijving in het bevolkingsregister (BRP) toe te staan, de indruk heeft gewekt dat bewoning werd gedoogd. De gedachte aan gedoogbeleid voor permanente bewoning zou ook zijn versterkt door het laten aanbrengen van een WMO-woonvoorziening.

Het ‘verjagen’ van de huidige gebruikers van de recreatiewoningen zal leiden tot extra druk op de toch al overspannen woningmarkt, aldus een ander argument.

Grote financiële gevolgen voor huisjeseigenaren

Door de negatieve berichtgeving, de algehele staat van het recreatiepark en de onzekerheid over de toekomst heeft de handhaving grote financiële gevolgen voor de huisjeseigenaren, zo staat te lezen in de zienswijzen.

In de brief aan de gemeenteraad zegt het college ook dat de gemeente inmiddels is verwikkeld in een aantal bezwaarprocedures met bewoners, gericht op het beëindigen van het onrechtmatig gebruik van de recreatiewoningen, conform het geldende bestemmingsplan.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}