Helft kleinere culturele organisaties Nijmegen kent financiële problemen door corona

Helft kleinere culturele organisaties Nijmegen kent financiële problemen door corona

NIJMEGEN – De helft van gesubsidieerde kleinere culturele organisaties in Nijmegen ondervindt financiële problemen als gevolg van de coronacrisis. Geen van de organisaties verwacht op korte termijn in haar voortbestaan bedreigd te worden, maar een aanhoudende crisis kan hier wel toe leiden. Vooral tijdelijk personeel is de dupe tot nu toe.

“Nog geen organisaties bedreigd in voortbestaan”

In juni nam de gemeenteraad een motie aan waarin het college verzocht werd te inventariseren welke gevolgen COVID-19 heeft voor de kleinere culturele organisaties. Het college stuurde de gesubsidieerde aanbieders, instellingen en initiatieven (50 organisaties in totaal) een digitale vragenlijst. 33 organisaties hebben deze ingevuld. Daaruit blijkt dat 16 organisaties aangeeft geen financiële problemen te kennen en 16 organisaties wél deze problemen heeft. “Geen van de organisaties verwacht op korte termijn in het voortbestaan bedreigd te worden”, laat het college weten aan de raad. “Mocht de crisis voortduren, dan kan dat op de langere termijn deels wel het geval zijn.”

Personeel

Vooral tijdelijk personeel is in de culturele sector de dupe van de gevolgen van de coronacrisis. Zij worden niet meer ingezet en vangen vaak de eerste klappen op. “Men doet er van alles aan om de financiële gevolgen te beperken, waarbij vooral uitgaven beperkt worden en er minder personeel wordt ingehuurd”, schrijft het college. “Ontslag van personeel heeft slechts in één geval plaatsgevonden. “Organisaties die wat vet op de botten hadden, het niet vooral van publieksinkomsten moeten hebben of door overheden ondersteund worden, hebben tot nu toe geen grote problemen ondervonden. Bij de andere organisaties vinden veel werkzaamheden nu onbetaald plaats en moet er in de begroting geschrapt worden met onder andere consequenties voor personeel. Er worden nu financiële buffers ingezet die voor toekomstige activiteiten waren opgebouwd en kunnen er sowieso geen reserves worden opgebouwd, met alle risico’s van dien.”

Publiek opnieuw bereiken

Een ander, kostenverhogend aspect dat genoemd wordt is dat naar grotere ruimtes met hogere huurprijzen wordt uitgeweken om toch genoeg publiek te kunnen ontvangen. “Op dit moment, waar op beperktere schaal weer activiteiten mogelijk zijn, speelt nog steeds de onzekerheid met betrekking tot de toekomst een grote rol en moet ook het publiek zijn weg naar de culturele organisaties weer weten te vinden", vertelt het college. "In het algemeen zie je een zoektocht naar de beste wijze waarop het publiek toch bereikt kan worden: hierbij speelt digitalisering vaak een belangrijke rol. Maar organisaties geven ook aan dat men vaak geen kennis in huis heeft om aangepaste activiteiten op hetzelfde artistieke niveau uit te voeren als men gewend is.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}