Stationsgebied: ook kantoren en woningen oude UWV-pand, wens diepliggend fietspad Stationsplein

Stationsgebied: ook kantoren en woningen oude UWV-pand, wens diepliggend fietspad Stationsplein

NIJMEGEN – De herontwikkeling van het voormalige UWV-pand aan de Koninginnelaan aan de westzijde van het Centraal Station, betreft waarschijnlijk meer dan de eerder uitgesproken wens om er een hotel- en congrescentrum te vestigen. De pandeigenaar wil er ook woningen en kantoorruimte realiseren. Het college spreekt daarnaast de ambitie uit om een diepliggend fietspad te realiseren op het Stationsplein.

Westerkwartier

In 2018 heeft de gemeente met het ministerie van I&W afgesproken om de perrontunnel door te trekken naar de westzijde van het station en hier een nieuwe westelijke entree te realiseren. Deze wordt momenteel door ProRail uitgewerkt. Daarmee zijn kansen ontstaan om de voormalige locatie van het UWV aan de Koninginnelaan en de gemeentelijke locatie aan de Fresiastraat te herontwikkelen als ‘het Westerkwartier’. De eigenaar van de UWV-locatie stelde eerder voor er een hotel met tachtig kamers te realiseren. Nu heeft de gemeente het in een brief aan de raad over een voorstel gedaan door de pandeigenaar voor  woningbouw, kantoorruimte en een hotel-congrescentrum. Het ambitiedocument voor de locatie is al in concept gereed en een anterieure overeenkomst wordt voorbereid. 

Tekst gaat verder onder de video.

Snelfietspad

In de gebiedsontwikkeling van het ‘Westerkwartier’ wordt ook gewerkt aan de toekomstige infrastructuur voor auto’s en fietsers. Eén van de gewenst maatregelen is een fietsverbinding van het Waalfront naar de nieuwe westelijke stationsentree en de Graafseweg. Onderzocht is of dit kan via een fietsstraat via de Krayenhofflaan en de Koninginnelaan of via een snelfietspad parallel aan het spoor. Een fietsstraat door de wijk vindt het college als route het meest wenselijk.

Bordes

De gemeente gaat ProRail ook vragen een aanbieding te doen om naast de westentree en de verlengde perrontunnel ook de fietsenstalling en het daarboven gesitueerde bordes te ontwerpen en te realiseren. ‘Zo ontstaat een nieuw verhoogd plein dat als openbare ruimte een aantrekkelijke overgang vormt tussen de uitgang van het station en de toegang tot het nieuwe vastgoed en in het bijzonder het hotel-en congrescentrum’, schrijft het college aan de raad.

Verdiepte ligging fietsroute station en lijn 10

Ook zijn er plannen om iets te doen aan de veiligheid en drukte op het Stationsplein. Verschillende alternatieven zijn onderzicht, maar het college spreekt de voorkeur uit voor een verdiepte ligging van de fietsroute, gecombineerd met een centrale bus-hub, waarbij de Campuslijn (lijn 10) een aparte positie bekleedt. Dit is de drukste buslijn van de stad, die in dit alternatief twee perrons krijgt voor het Mercure Hotel. ‘Dit scheelt zo’n 15 procent aan busbewegingen over het Stationsplein heen’, laat het college weten. ‘Dit alternatief heeft ook de sterke voorkeur van de vervoersbedrijven en de Provincie Gelderland als concessiehouder voor het openbaar vervoer. Het draagt sterk bij aan het vergroten van de oversteekbaarheid van het Stationsplein en zorgt voor logische en duidelijke loopstromen. Tenslotte biedt dit alternatief de beste aanknopingspunten voor ruimtelijke kwaliteit, verblijven en beleven. Alle partijen begrijpen deze voorkeur.’ Wel gaat het nog om toekomstmuziek. 'We spreken hier van een ambitie,' zegt wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks), 'want de financiering is nog niet rond. Dat hopen we met behulp van de woondeal wel voor elkaar te krijgen. We moeten iets doen met die verkeersstromen daar, want we ontvangen er dagelijks klachten over. We hebben bekeken of de busbaan omlaag of omhoog kan, maar dat is niet te doen, ook niet financieel niet. Een bijkomend voordeel is dat je vanaf een verdiept fietsspad zo de fietsenstalling in kunt rijden. De bedoeling is om in het stationsgebied 7000 tot 9000 fietsenparkeerplekken te realiseren.

Woondeal

In het kader van de woondeal met het ministerie van BZK spreekt het college ook de ambitie uit om naast de al geplande woningbouw aan centrum-en westzijde ook op de overige beschikbare locaties in het stationsgebied nieuwbouw van woningen versneld te realiseren. ‘Dat betekent dat ook onder meer de P&R aan westzijde van het station samen met eigenaar NS wordt verkend op mogelijke vastgoed ontwikkelingen’, schrijft het college. ‘Een P&R op deze locatie in het stationsgebied wordt nauwelijks gebruikt en door stakeholders niet als essentieel of wenselijk gezien. De reiziger moet niet aangemoedigd worden om met de auto naar het station in het centrum van de stad te komen.’

Voormalig Chinees restaurant

Aan de Van Schaeck Mathonsingel, op de locatie waar een Chinees restaurant was gevestigd dat in 2008 afgebrand en gesloopt is, heeft de grondeigenaar kenbaar gemaakt werk te willen maken van een herontwikkeling. Het idee is om hier, aansluitend op de nieuwbouwplannen van de locatie Metterswane, horeca en kantoor- en woningbouw te realiseren.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}