Herstartplan Radboud Universiteit na coronamaatregelen

Herstartplan Radboud Universiteit na coronamaatregelen

NIJMEGEN – De coronamaatregelen die tot nog toe golden in Nederland, kunnen stap voor stap versoepelen – zolang het virus onder controle blijft. Ook op de Radboud Universiteit is er vanaf 1 juni steeds iets meer mogelijk, staat op de website van de Radboud Universiteit te lezen.

Vaak zal de hervatting op de campus beperkt van omvang zijn en/of in fases verlopen. De Radboud Universiteit overlegt met de openbaarvervoersbedrijven tussen welke tijden onderwijsactiviteiten op de campus plaatsvinden.

Specifieke situatie

Opleidingen informeren studenten nog over hun specifieke situatie. Aansluitend kunnen studenten met vragen terecht bij studieadviseur of docent. Medewerkers kunnen contact opnemen met de eigen leidinggevende.

Overzicht

Voor een overzicht hoe en wanneer de Radboud Universiteit haar activiteiten wil hervatten, heeft het college van bestuur een herstartplan vastgesteld.

Een samenvatting van dat plan in tekst en beeld: 

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}