'Het is goed leven in Overbetuwe', blijkt uit dorpsenquête

'Het is goed leven in Overbetuwe', blijkt uit dorpsenquête

OVERBETUWE – Inwoners van de gemeente Overbetuwe zijn over het algemeen tevreden over hun woonomgeving. Afgelopen augustus hebben 2179 (van de 6500 aangeschreven) inwoners van de gemeente een enquête ingevuld. Zij gaven hierin aan hoe zij de leefbaarheid, duurzaamheid, het vervoer en het wonen in hun wijk of dorp ervaren.

Inmiddels zijn de resultaten binnen, verwerkt en aangevuld met cijfers vanuit onder andere CBS en weergegeven in een zogenaamd dorpsprofiel.

Klein percentage wil verhuizen

Overbetuwe is een hele kinderrijke gemeente waar mensen graag willen blijven wonen. Meer dan helft van de inwoners woont meer dan 15 jaar in hetzelfde huis. Slechts een klein percentage wil verhuizen: 2 van de 3 inwoners hebben geen verhuisplannen. Ook heeft meer dan de helft van de inwoners zijn eigen woning al verduurzaamd en 22 % van hen wil de komende jaren zelfs nog meer maatregelen nemen.

Weinig verschil in dorpen

Inwoners zijn over het algemeen zeer tevreden over het wonen in de buurt, de woonomgeving en de leefbaarheid in de buurt. De gemiddelde rapportcijfers liggen rond de 8.

Ook valt op dat de cijfers weinig verschillen tussen de dorpen. De kern Elst waardeert een aantal thema’s hoger, Oosterhout scoort juist op alle punten iets lager dan gemiddeld. In Slijk-Ewijk, Driel en Oosterhout is de groep die vindt dat de leefbaarheid achteruit is gegaan relatief het grootst (20, 23 en 25%). Eenzaamheid is ook een belangrijk thema; elk dorp heeft daar mee te maken. Dit speelt niet alleen onder ouderen; 21% van de jongeren geven aan zich soms ook eenzaam te voelen.

Helft is vrijwilliger

Uit het onderzoek blijkt dat veel mensen zich willen inzetten voor hun buurt of vereniging. Meer dan 50% is bijvoorbeeld vrijwilliger bij een (sport)vereniging. 71% van de inwoners kan zichzelf goed redden in het dagelijkse leven (zij hebben geen hulp nodig in het huishouden, bij het aangaan van contacten of bij hun administratie. Dat betekent dat 3 op de 10 inwoners van Overbetuwe extra hulp nodig heeft in het dagelijkse leven, vaak vanwege gezondheids-gerelateerde problemen.

Goede ingrediënten voor fijne gemeente

De gemeente concludeert uit de dorpsenquête dat Overbetuwe hele goede ingrediënten heeft om een gemeente te zijn en te blijven waar het lekker leven en wonen is. Men houdt van aanpakken en de meerderheid is bereid iets voor hun medemens en hun dorp te doen. Dat biedt een hele mooie basis er samen voor te zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft, zo klinkt het tevreden.

Verder met resultaten

De dorpsprofielen geven inwoners, organisaties die actief zijn in het dorp en de gemeente een beeld waar de grootste kansen en kwetsbaarheden per dorp zitten. Je weet dus beter dan voorheen waar je (samen) mee aan de slag kunt/ moet. Daarom deelt de gemeente deze kennis nu al met iedereen. Ook bespreekt zij de gegevens de komende anderhalf jaar jaar met inwoners en organisaties. Zo wordt bepaald waar men samen mee aan de slag wil gaan. Tenslotte gebruikt de gemeente de resultaten ook om haar eigen beleidskeuzes te maken.

Foto: Wikipedia

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}