Heumen: 200 zienswijzen Ruimtelijke visie Duurzame Energie

Heumen: 200 zienswijzen Ruimtelijke visie Duurzame Energie

HEUMEN – De gemeente Heumen heeft liefst 200 zienswijzen (bezwaarschriften) ontvangen op het ontwerp van de Ruimtelijke visie Duurzame Energie.

Voor een kleine gemeente als Heumen is dat een ongekend groot aantal en de verwerking neemt dan ook veel tijd in beslag. Oorspronkelijk zou de ontwerpvisie in september aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd, maar dat wordt nu niet gehaald, zo meldt het college van B&W dinsdag.

Beantwoording zienswijzen

De termijn voor het indienen van de zienswijzen liep tot 4 juni. Het college zegt meteen te zijn begonnen met de verwerking en beantwoording van de zienswijzen.

Na de zomer gaat de gemeente een speciale themabijeenkomst beleggen van de gemeenteraad. Daar worden ook alle belanghebbenden en de indieners van de zienswijzen nader geïnformeerd over het vervolgproces.

Windmolens en zonnevelden

De Ruimtelijke visie Duurzame Energie gaat onder meer over de grootschalige opwekking van duurzame energie in het buitengebied. Er staat in waar eventueel plaats is voor windmolens en waar niet. Daarnaast komen de mogelijke locaties voor zonnevelden aan de orde.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}