Heumense groene stroom moet opgewekt worden langs A73

Heumense groene stroom moet opgewekt worden langs A73

MALDEN – De gemeente Heumen heeft bekendgemaakt dat een strook land tussen het Maas-Waalkanaal en de A73 gebruikt gaat worden om groene stroom op te wekken. In het gebied moeten zonnepanelen en windmolens komen.

Het gebied is schaars bewoond en ligt ver genoeg verwijderd van de omliggende dorpen Heumen, Malden en Overasselt om geen geluidsoverlast te veroorzaken. Er zijn nog twee stukken land aangewezen, maar deze worden alleen gebruikt als blijkt dat gebied A, tussen het kanaal en de snelweg, onvoldoende stroom op zal leveren. Wethouder Leo Bosland, die samen met wethouder René Waas de visie presenteerde, ziet het gebied als de groene motor van de Heumense stroomvoorziening: "We willen er een energielandschap van maken."

Schapen en zonnepanelen

In gebied A worden maximaal vier windmolens geplaatst, meer passen er niet. Ook worden er zonnepanelen tussen de molens gelegd om samen te voorzien in de energiebehoefte van de gemeente. Wethouder Waas is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening in de gemeente, volgens hem sluiten zonnepanelen en windmolens overige bedrijvigheid niet uit: "De combinatie moet zodanig bewerkstelligd worden dat er bijvoorbeeld ook nog landbouw uitgevoerd kan worden. Ik kan mij heel goed voorstellen dat zonnepanelen zodanig hoog worden gepositioneerd dat er ook nog schapen onder zouden kunnen lopen."

Dialoogsessies

De visie is tot stand gekomen na vier bijeenkomsten waar bewoners van de vier Heumense kernen mee konden denken over de energietransitie. Besprekingen na deze sessies hebben de uiteindelijke ruimtelijke visie opgeleverd. De wethouders hebben door de sessies het idee dat er ruim voldoende draagvlak is voor het plan. Bosland: "Onze inwoners, merken we in toenemende mate, vinden het ook belangrijk dat we onze kinderen een gezond klimaat nalaten."

De wethouders zijn hoopvol over het plan en zien de molens graag snel verrijzen langs het kanaal: "We hopen dat in 2022 de wieken draaien."

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}