Hoog ziekteverzuim ambtenaren Druten en Wijchen

Hoog ziekteverzuim ambtenaren Druten en Wijchen

DRUTEN/WIJCHEN – Het gezamenlijke ambtenarenapparaat van de gemeenten Druten en Wijchen kampt momenteel met een hoog ziekteverzuim van 7,7 procent. Een verzuimpercentage van ruim 5 procent is normaal.

Dat blijkt uit een informatienota over de stand van zaken bij de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW). De nota is deze week aangeboden aan de gemeenteraad van Druten. De WDW is op 1 januari dit jaar van start gegaan. De nota is een evaluatie van het eerste halfjaar.  

Extra kosten

Volgens het Drutense college van B&W wordt het lastig om het ziekteverzuim omlaag te krijgen, omdat er veel langdurige niet-werkgerelateerde zieken bij zijn. Aangezien een deel van de zieken wordt vervangen door ingehuurde krachten, moeten er extra kosten worden gemaakt. De personeelsbegroting dreigt hierdoor 575.000 euro hoger uituit te vallen. De hoge kosten worden mede veroorzaakt door de krapte op de arbeidsmarkt.  

Van de bijna 340 personeelsleden die zijn herplaatst, hebben er 32 kritiek geuit. In 13 gevallen loopt de bezwaarprocedure nog altijd. Ongeveer driekwart van de medewerkers is geplaatst op de functie die hun eerste voorkeur had. In totaal 8 medewerkers, onder wie 6 voormalig leidinggevenden, zijn boventallig geplaatst.   

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}