Huurverhoging laagste inkomens dit jaar gelijk aan inflatie

Huurverhoging laagste inkomens dit jaar gelijk aan inflatie

NIJMEGEN – Nijmeegse woningcorporaties komen dit jaar met een geringe huurverhoging. De laagste inkomens betalen per 1 juli 1,6 procent meer huur, gelijk aan de inflatie. De corporaties maken bij de vaststelling van de jaarlijkse verhoging verschillende afwegingen.

De Nijmeegse corporaties streven naar betaalbare huren. Ronald Leushuis, bestuurder Talis: “Al kennen Nijmeegse corporaties onderling kleine verschillen, we hebben allemaal geringe verhogingen voor de lagere inkomensgroep. Daarmee laten we zien dat betaalbare en passende woningen voor die groep huurders voorop staat. Ik ben blij dat we daar met ieders huurbeleid invulling aan geven.”

Wettelijk percentage

Elk jaar stelt de regering vast met welk percentage de huren wettelijk maximaal verhoogd mogen worden. In de groep huishoudens beneden 42.436 euro bedraagt de verhoging bij Talis, WoonGenoot en SSH& dit jaar 1,6%. Standvast Wonen en De Gemeenschap rekenen 0 of 1,6%, dit is afhankelijk van het energielabel.

Talis past voor de inkomens boven 42.436 euro het maximale percentage van 5,6% huurverhoging toe, terwijl de overige corporaties voor deze groep huurders 0 of 1,6% verhoging in rekening brengen. Studentenhuisvester SSH& kent geen inkomensafhankelijke huurverhogingen.   

Uitzonderingsgroepen

Voor de groep die 5,6% verhoging krijgt, zijn er enkele uitzonderingen. Zo krijgen mensen met AOW en huishoudens met vier of meer personen een huurverhoging van alleen de inflatie (1,6%). Mensen met een chronische ziekte of handicap hebben ook recht op slechts de inflatiecorrectie.

Energielabel fusiecorporatie

Standvast Wonen en De Gemeenschap fuseren per 1 mei tot Woonwaarts. Deze fusiecorporatie maakt dit jaar geen gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Woonwaarts baseert de huurverhoging op het energielabel van de woning: huurders met een minder goed energielabel (D t/m G) ontvangen geen huurverhoging. Huurders met een groen energielabel (A t/m C) krijgen een verhoging die gelijk is aan de inflatie (1,6%).

Alle huurders ontvangen vóór 1 mei persoonlijk bericht over de huurprijs van hun woning per 1 juli 2019.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}