Gehoorondersteuning Statenlid niet uit fractiebudget

Gehoorondersteuning Statenlid niet uit fractiebudget

ARNHEM – Het is niet toegestaan voor Forum voor Democratie Gelderland om vanuit haar fractiebudget een passend gehoorapparaat te financieren voor haar slechthorende Statenlid Kees Claassen. De fractie legde dit verzoek een aantal weken geleden bij de andere fracties neer. Die wilden graag dat de mogelijkheden eerst nader uitgezocht werden.

Gehoorprobleem

Claassen heeft door zijn gehoorprobleem moeite om zijn werk als Statenlid te kunnen verrichten. Zijn huidige gehoorapparaat blijkt niet goed genoeg te functioneren in de omstandigheden van Claassen’s nieuwe functie als Statenlid. Hij zou daarom overwegen om zijn zetel op te geven. Zijn fractie besloot daarop actief de mogelijkheden te verkennen om hem van een oplossing te voorzien.

Audioloog

Die oplossing is er wel: met behulp van een audioloog werd Claassen een gehoorapparaat met bijbehorende app aangemeten, waarmee hij zijn gehoor wel kan aanpassen aan de geluidssituatie van Staten- en fractievergaderingen. Claassen kreeg het apparaat op proef, maar de aanschaf ervan kost 4402,95 euro. De zorgverzekeraar zou, zo stelde de audioloog, pas over twee jaar een nieuw gehoorapparaat vergoeden. Omdat Claassen het apparaat zelf niet kan betalen, wil de FvD-fractie hem hierin bijstaan vanuit haar fractiebudget.

Geen mogelijkheden uit fractiebudget of reïntegratiebudget

Een wettelijke toetsing van het verzoek van Forum voor Democratie wijst uit dat er vanuit het fractiebudget geen mogelijkheden zijn. Dit mag enkel aangewend worden voor ‘algemene kosten, voor fractieassistentie en voor de kosten van cursussen, congressen, symposia en seminars van een Statenlid’. Maar ook vanuit reïntegratiemiddelen kan het niet. In het Reïntegratiebesluit is namelijk expliciet opgenomen dat het verstrekken van een voorziening niet mag ‘in de vorm van een hulpmiddel gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie’.

Inclusieve samenleving

De regels zijn duidelijk, vindt ook SP-fractievoorzitter Carla Claassen, maar die gaan volgens haar wel voorbij aan één heel belangrijk punt: ‘De heer Claassen is een gekozen volksvertegenwoordiger. De mogelijkheid moet hem dan ook geboden worden om zijn taak uit te kunnen voeren. Als hij daar een hulpmiddel of aanpassing voor nodig heeft dan moet dat geregeld worden. Om welk hulpmiddel of aanpassing het dan gaat is in mijn ogen niet aan de orde. We leven toch in een inclusieve samenleving? Zorg er dan ook voor dat je echt inclusief bent.’

Integrale oplossing

Een integrale oplossing in het Provinciehuis, zoals een ringleiding, is volgens FvD-fractievoorzitter Arjan de Kok geen volwaardige oplossing voor het probleem van Claassen. ‘Er is niet altijd ruimte voor ons in Provinciehuis om te vergaderen. Daarom zijn we er wel eens op aangewezen om dit elders te doen. Daar is er dan nog gewoon hetzelfde probleem. Tijdens Statenvergaderingen werkt een ringleiding wel als Kees op zijn zetel zit, maar hoe zit het dan wanneer hij naar de interruptiemicrofoon moet? Moet hij dan zijn koptelefoon meenemen?’ De Kok heeft een punt, vindt de SP-fractievoorzitter: ‘Je kan het Provinciehuis nog zoveel aanpassen, maar als er elders een bijeenkomst is, en dat gebeurt nog al eens, dan heeft de heer Claassen er nog niets aan. Er zal een persoonlijke oplossing voor hem gezocht moeten worden.’

Zorgverzekeraar

Dat het niet toegestaan is om zowel vanuit de Provincie als vanuit het fractiebudget het gehoorapparaat voor Claassen te financieren, zou kunnen leiden tot het vertrek het Statenlid. Toch biedt het oordeel in de second opinion nog één handvat: de zorgverzekeraar zou namelijk wél een bijdrage moeten leveren, omdat het een verandering in werksituatie van Claassen is die de nood tot een ander gehoorapparaat veroorzaakt. ‘We gaan ervan uit dat Kees die weg nu eerst gaat bewandelen’, zegt De Kok.

‘Iedereen moet mee kunnen doen’

Marcel Bruins (50Plus) gaf twee weken geleden aan te vinden dat het probleem van Claassen op de korte termijn opgelost moet worden. Ook hij rekent in eerste instantie op een bijdrage van de zorgverzekeraar. ‘Het is een persoonlijke uitgave, maar wellicht kan de griffie de zaak van de heer Claassen naar de zorgverzekeraar toe ondersteunen. We hopen dat het op deze manier op de korte termijn opgelost wordt, want dit moet niet op de lange baan geschoven worden. Op de langere termijn zijn we er wel voor dat het Provinciehuis, als het technisch mogelijk is, goede geluidsvoorzieningen krijgt. En niet alleen voor Statenleden, ook voor eventuele gasten. Iedereen moet gewoon mee kunnen doen.’

‘Waar een wil is…’

Waar een wil is, is een weg, vindt de SP-fractievoorzitter. ‘De heer Claassen is nu ruim een half jaar Statenlid en het is nog steeds niet geregeld. Door nu te zeggen ‘meneer Claassen, gaat u maar naar uw zorgverzekeraar’ gaat het echt niet sneller geregeld worden. Ik ga er vanuit dat hij dat allang geprobeerd heeft. Ik kan me voorstellen dat het voor hem behoorlijk frustrerend is om niet te kunnen doen wat hij wil doen. Eigenlijk is het vreemd dat als iemand in een rolstoel zit men redelijk snel beseft dat er sommige dingen aangepast of geregeld moeten worden. Maar zodra het gaat om een handicap die je niet kunt zien dan wordt er gelijk moeilijk gedacht. Terwijl het eigenlijk allemaal heel simpel opgelost zou kunnen worden.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}