Integratie Eritrese statushouders Lent behoeft extra aandacht

Integratie Eritrese statushouders Lent behoeft extra aandacht
NIJMEGEN - De integratie van de 97 mannelijke Eritrese statushouders, die ondergebracht zijn in een voormalig studentencomplex aan de Griftdijk in Lent, behoeft extra aandacht. Dat is de conclusie die de gemeente Nijmegen trekt naar aanleiding van een onderzoek door PreciesAdvies. Eind 2015 kregen de jongens van tussen de 18 en 23 jaar deze woonruimte toegewezen.
Contacten
Uit het onderzoek ontstaat het beeld dat het met een groot deel van de jongens redelijk goed gaat, maar een deel heeft het moeilijk en kampt met slaap- en psychische problemen. Ze ervaren steun van hun huisgenoten, wat het gemis aan familieverband enigszins opvangt. Ruim 60% heeft contacten met Nederlanders, ruim een derde nauwelijks. Maar zij willen graag meer contacten.

Godsdienst en alcohol
In het rapport worden twee problemen genoemd die samenhangen met de ervaren stress en verveling. Het gaat hier om een toename in godsdienstbeleving en mogelijk problematisch alcoholgebruik. De gemeente laat dit nader onderzoeken door de GGD. De gemeente vindt het verder belangrijk om nog meer in te zetten op dagbesteding en activering richting scholing en werk. Het taalniveau van de jongens laat dit nu toe. Verder komt er een training om psychische problematiek bespreekbaar te maken en individuele zorg voor jongens die dat nodig hebben.

Vertrouwen
Ondanks de gesignaleerde problemen en achterstand in taal en opleiding is volgens de onderzoekers een succesvolle integratie met de juiste ondersteuning mogelijk. Wethouder Bert Frings (zorg en welzijn): “Ze hebben onze steun nodig. Ik heb er vertrouwen in dat zij het hier met de juiste steun zeker gaan redden.”

De gemeente heeft het afgelopen jaar al extra maatregelen getroffen:

- inhouding van vaste lasten op de uitkering,
- extra aanbod met het programma ‘Link’ van Vluchtelingenwerk
- inzet van studenten die ook op het complex op de Griftdijk wonen
- extra (jongeren-)opbouwwerk
- extra inzet sportcoaches, maatschappelijk werk en re-integratie

Daarnaast heeft een groot aantal vrijwilligers activiteiten voor en met deze jongeren ondernomen.

foto: N1
Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}