Inwoners Druten en Wijchen kunnen mening kwijt over zonnepanelen

Inwoners Druten en Wijchen kunnen mening kwijt over zonnepanelen

DRUTEN/WIJCHEN – In de gemeenten Druten en Wijchen ligt nog tot en met 20 oktober de ontwerp-visie op zonne-energie ter inzage voor de inwoners. In Druten kan men terecht in het gemeentehuis en de mensen in Wijchen moeten naar het Huis van de gemeente.

In de ontwerp-visie staan de algemene richtlijnen waar initiatiefnemers die een zonnepark willen realiseren, zich aan moeten houden. Alle inwoners, initiatiefnemers en andere belanghebbenden kunnen de komende weken hun mening over de visie kenbaar maken.

Voorkoming versnippering openbare ruimte

Beide gemeenten willen wat betreft de zonneparken niet allerlei losse besluiten nemen en daarom hebben ze gezamenlijk een visie opgesteld. Het is er een samenhangend kader, waar de gemeenten en plannenmakers zich aan moeten houden. De twee colleges van B&W willen beslist geen versnippering van de openbare ruimte.

Druten en Wijchen zeggen een positieve grondhouding te hebben wat betreft zonneparken. In de visie wordt aangegeven welke gebieden in principe het meest kansrijk zijn voor de grootschalige opwekking van zonne-energie.

Liefst zonnepanelen op daken

Men zet in op twee sporen: Enerzijds geven de gemeenten ruimte aan de markt voor de ontwikkeling van grootschalige zonneparken; en anderzijds worden particuliere initiatieven gestimuleerd. Wat betreft de particuliere initiatieven hebben beide gemeenten een sterke voorkeur voor zonnepanelen op daken. Wel hebben de gemeenten wat dit betreft niet zoveel invloed.

Geen verspilling goede landbouwgrond

Er is onvoldoende dakoppervlakte voor zonnepanelen beschikbaar en daarom zijn ook zonneparken op de grond noodzakelijk. Daarvoor probeert men vooral grond te gebruiken die toch al niet zo geschikt is voor landbouw. Zo voorkomt men verspilling van goede landbouwgrond.

Eerder werd al bekend dat de gemeente Druten binnen vier jaar in totaal 50 hectare aan zonnevelden wil realiseren. De gemeente Wijchen gaat uit van minimaal 30 hectare aan zonnevelden per 2023.     

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}