Inwoners Wijchen en Druten spreken zich uit tegen fusie, colleges raden fusie af

Inwoners Wijchen en Druten spreken zich uit tegen fusie, colleges raden fusie af

WIJCHEN/DRUTEN – De inwoners van de gemeentes Wijchen en Druten hebben in meerderheid laten blijken dat ze een bestuurlijke fusie tussen beide gemeentes niet zien zitten. Dat is de uitkomst van het draagvlakonderzoek dat de afgelopen weken gehouden is in beide gemeentes. De colleges van Druten en Wijchen, die zich eerder vóór de fusie uitspraken, adviseren de gemeenteraden nu om niet door te gaan met een gemeentelijke herindeling.

Meerderheid geen voorstander

Zowel in Druten als in Wijchen is de grootste groep inwoners geen voorstander van een fusie. Bij de gemeente Druten gaat het hierbij in de enquête om een meerderheid van 53 procent. 24 procent vindt het plan acceptabel, maar wel onder bepaalde voorwaarden. 14 procent vindt het een goed plan. In Wijchen vindt in de enquête 29 procent het plan acceptabel onder voorwaarden. 14 procent vindt het een goed plan. Daartegenover staat 45 procent van de inwoners die de fusievoornemens een slecht plan vinden.

Zorgen inwoners

Tegenstanders van een fusie maken zich zorgen over zaken als het verslechteren van voorzieningen of het verminderen van gemeentelijke dienstverlening. In Druten denkt men vooral dat de voorzieningen in de buurt en de kwaliteit van dienstverlening zullen afnemen. In Wijchen verwacht men de grootste negatieve gevolgen voor de betaalbaarheid van de lokale lasten, de gemeentelijke financiën en de kwaliteit van dienstverlening. In zowel Druten als Wijchen verwacht een (nipte) meerderheid van de inwoners dat een gemeentelijke fusie een negatieve invloed heeft op het eigen karakter van het dorp of de kern.  

Ondernemers en maatschappelijke organisaties positiever

Bij ondernemers en maatschappelijke organisaties is de groep voorstanders en voorstanders onder voorwaarden groter dan de groep tegenstanders. De draagvlakbijeenkomsten voor ondernemers laten een kritisch constructieve houding onder deze groep zien. Verder blijkt uit het onderzoek dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties vinden dat het proces te snel gaat. Veel inwoners voelen zich daarnaast onvoldoende geïnformeerd. Het onderzoek laat daarnaast zien dat in de wensen voor de toekomst veel overeenkomstige belangen zijn in Druten en Wijchen.

Grotere plattelandsgemeente

Bij het peilen van draagvlak voor de toekomstplannen van de gemeenten Druten en Wijchen is onderscheid gemaakt tussen de fusie tussen beide gemeenten enerzijds en een nog grotere plattelandsgemeente op de langere termijn anderzijds. De meningen over de grotere plattelandsgemeente op de langere termijn zijn over het algemeen positiever dan in het geval van de fusie tussen Druten en Wijchen. Bij de inwoners zijn vooral de Drutenaren positiever over de grotere plattelandsgemeente dan over de fusie. De ondernemers staan van alle doelgroepen het meest positief tegenover een grotere plattelandsgemeente. Met name in Druten zijn maatschappelijke organisaties zeer positief over de grotere plattelandsgemeente. In Wijchen vindt bijna de helft het plan acceptabel, maar wel onder bepaalde voorwaarden. In Druten geeft men tijdens draagvlakbijeenkomsten aan dat men zich meer verbonden voelt met de regio Maas en Waal, vooral met Beuningen en West Maas en Waal.

Gemeenteraad

De colleges een fusie zagen als een middel om toekomstbestendig te kunnen blijven werken. Op basis van de resultaten uit het draagvlakonderzoek zien de colleges in Druten en Wijchen echter geen andere mogelijkheid dan gemeenteraden te adviseren om niet door te gaan met een fusie. Op 1 december besluiten de gemeenteraden in Druten en Wijchen over een mogelijke fusie.

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}