Juridische strijd om bewoning Tiemstrapand, verbazing bij raadsfracties

Juridische strijd om bewoning Tiemstrapand, verbazing bij raadsfracties

NIJMEGEN – De gemeente Nijmegen is in een juridische strijd verwikkeld met de eigenaren van het Tiemstrapand aan de Wolfskuilseweg. Het pand werd al verbouwd tot 80 wooneenheden, maar zonder dat daarvoor een vergunning was verleend. Een deel van de Nijmeegse gemeenteraad verbaast zich over de weigering van het college om in het Tiemstrapand en het naastgelegen bedrijfspand bewoning toe te staan.

Bestemming

In 2013 koos de gemeenteraad ervoor om in het bestemmingsplan dat geldt voor deze panden ook wonen toe te staan in een gemengde bestemming. Omdat de panden echter dichtbij bedrijventerrein TPN-West liggen, moet aan extra eisen voldaan worden. De Raad van State en de voorzieningenrechter spraken beide uit dat bewoning enkel kan als aan de Wet geluidshinder voldaan wordt. De huidige eigenaren van het pand hebben daar een plan voor ontwikkeld, maar de gemeente is ondertussen al de procedure gestart om het bestemmingsplan zo te wijzigen dat wonen op deze locatie niet meer is toegestaan. ‘De ontwikkelingskosten voor dit plan zijn zeer hoog geweest’, zegt de advocaat van de eigenaren Caren Schipperus. ‘Maar de gemeente bestemt het gebouw zo weg. Daarbij zegt men dat dit voor de gemeente geen kosten met zich mee gaat brengen, maar als de vergunning weer geweigerd wordt en het bestemmingsplan veranderd wordt, komt er natuurlijk een planschadeclaim. Het gaat hierbij om schade die in de miljoenen loopt.’

Betrouwbare overheid

‘We tonen ons geen betrouwbare overheid als we nu wonen weer onmogelijk gaan maken hier’, vindt John Brom (Stadspartij DNF). ‘We riskeren een planschadeclaim, en zoveel geld hebben we al niet. Ik denk vanuit mijn hart dat we hier een verkeerde zet doen. Wat schieten wij ermee op om hier een juridische procedure aan te gaan?’ Wethouder Noël Vergunst maakt zich uiterlijk weinig zorgen over een mogelijke planschadeclaim, en biedt aan de raad hier in een besloten bespreking meer uitleg over te verschaffen.

80 woningen

Verschillende partijen betreuren het feit dat er 80 kant en klare wooneenheden aan de woningmarkt onttrokken worden als de gemeente voet bij stuk houdt. ‘We hebben al een chronisch tekort aan woningen’, merkt Charlotte Brand (PvdA) op. ‘Hier is plek om minimaal 80 mensen woonruimte te bieden.’ ‘Waarom kunnen we hier wonen niet legaliseren als de voorwaarden te halen zijn?’ vraagt Delano van Luik (CDA). Marij Feddema (SP) kijkt er anders tegenaan: ‘We willen graag bouwen, maar in deze situatie zijn er illegaal woningen gerealiseerd. Dat wisten de huidige eigenaren.’ ‘We hebben starterswoningen hard nodig,’ zegt Marieke Smit (GL), ‘maar alleen in een veilig woon- en leefklimaat waarbij rekening gehouden wordt met de bedrijven.’ Ook D66-raadslid Rachid El Hafi geeft aan ‘een beetje verrast’ te zijn door de actie van het college: ‘We hebben destijds ingestemd met wonen als onderdeel van het bestemmingsplan.’

Ruimtelijke ordening

‘Het Tiemstrapand was in 2013 een kantoorpand', zegt wethouder Noël Vergunst. ‘De bedoeling van het bestemmingsplan was niet om daar wonen mogelijk te maken. Men is zelf begonnen om daar woonunits te bouwen zonder toestemming. Dat is hun eigen keuze geweest. We verwachten in januari een uitspraak van de rechter op het bezwaar van de huidige eigenaren en zullen uiteraard handelen naar die uitspraak. Feit is dat wij in het kader van een goede ruimtelijke ordening het niet wenselijk vinden als er op deze locatie gewoond wordt, gezien de zonering van industrie, geluidshinder en fijnstof.’ Waarom mogen de woonboten langs de Oostkanaaldijk dan wél bewoond blijven, terwijl het om hetzelfde industrieterrein gaat? ‘Dat is voor ons ook onwenselijk, maar die situatie is gecreëerd door de wet en daar moeten we het mee doen.’

Wolfskuilseweg 275

Op Wolfskuilseweg 275 staat een bedrijfspand waar momenteel vier huurders in wonen. Voor dit pand geldt wat het college betreft dezelfde situatie als voor het Tiemstrapand. Zowel de eigenaar als de bewoners hebben al van de ODRN te horen gekregen dat bewoning hier illegaal is. Hoe kan het dan dat deze mensen zich wel gewoon bij de gemeente hebben kunnen inschrijven op dit adres, vraagt Dennis Walraven (VVD). ‘Dat heeft niet met elkaar te maken,’ zegt Vergunst, ‘net als dat het losstaat van heffing van ozb en rioolheffing. Dat wil niet zeggen dat de situatie in overeenstemming is met de vergunning of het bestemmingsplan. Op een gegeven moment is geconstateerd dat hier gewoond wordt terwijl dit niet mag. We handhaven op basis van de Wet geluidshinder.’ Frappant aan de situatie is dat het pand een grote tuin deelt met de buurman op nummer 273. ‘Er is nu kadastraal een streep door onze tuin gezet, waardoor de buurman blijkbaar wel een woon- en leefklimaat heeft dat voldoende is, en wij niet’, aldus Ger Wouters, vader van de overleden eigenaar van het pand. Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.NU) betreurt de gang van zaken met de ODRN. ‘Waarom zou je zo bewoners die hier al jaren wonen de stuipen op het lijf jagen, terwijl er sinds 2013 niets veranderd is in hun woon- en leefklimaat?’

 

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}