Kernachtig Druten wil huurders beschermen

Kernachtig Druten wil huurders beschermen

DRUTEN – Het Drutense college gaat een onderzoek uitvoeren naar aanleiding van een motie die door de lokale partij Kernachtig Druten is ingediend. De motie, die in februari al is aangenomen, verzoekt om huurders betere bescherming te bieden. Kernachtig Druten, vraagt het college van B&W onderzoek te doen naar een aantal voorgestelde maatregelen die onderdeel uitmaken van de betreffende motie. Zo pleit de partij voor een zelfbewoningsplicht voor huiseigenaren.

Volgens Kernachtig Druten wordt een onbekend aantal woningen door eigenaren verhuurd voor andere doeleinden dan het zelf bewonen van die woning. Ook wel 'buy to let' genoemd. Hierdoor zou er een gemis aan betaalbare woningen ontstaan en zullen de huurprijzen in Druten stijgen. Voor de fractie van Kernachtig Druten reden genoeg om het college een aantal voorgestelde maatregelen te laten onderzoeken.

Maak kopen om te verhuren onmogelijk

Onder andere de mogelijkheid van een ‘anti-speculatiebeding’ wil de lokale partij laten onderzoeken. Deze regeling zorgt er voor dat woningen niet gekocht kunnen worden met als enige doel ze weer met winst door te verkopen. Ook een zelfbewoningsplicht is een optie: dit houdt in dat de eigenaar van een nieuwe koopwoningen (op grond van de gemeente) zelf in de woning moet verblijven. Kopen om te verhuren is daarmee niet meer mogelijk.

De schaarste aan betaalbare en passende woningen hebben, volgens Kernachtig Druten, vooral groot effect op starters, senioren, gehandicapten, mensen met lage en middeninkomens en urgente woningzoekenden.

Onderzoek zal weken duren

"Uiteindelijk gaat het in de motie over een betere bescherming van de huurders, wij vragen het college te onderzoeken en in kaart te brengen wat de consequenties zijn van het zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding. Deze maatregelen kunnen ook toegepast worden bij private partijen mits dit juridische mogelijk is", zo vertelde Ton Wijnen, raadslid van Kernachtig Druten.

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}