Kernachtig Wijchen wil digitaal praten met inwoners over fusie met Druten

Kernachtig Wijchen wil digitaal praten met inwoners over fusie met Druten

WIJCHEN – Kernachtig Wijchen gaat haar ‘keukentafelgesprekken’ met inwoners digitaal voorzetten, en wil het daarbij zeker ook hebben over wat inwoners vinden van een bestuurlijke fusie van de gemeente Wijchen met de gemeente Druten. Beide gemeentes hebben al een gezamenlijke werkorganisatie.

De input van inwoners zal mede het standpunt van Kernachtig Wijchen ten opzichte van zo’n fusie gaan bepalen. Het CDA heeft weinig begrip voor naar voren schuiven van dit thema.

Digitale keukentafelgesprekken

Normaal gaan de twaalf raadsleden van Kernachtig Wijchen maandelijks op pad om gesprekken te voeren met verschillende doelgroepen in de gemeente. Die gesprekken met bewoners, organisaties en ondernemers worden doorgaans gevoerd tijdens achterban- en denktank-bijeenkomsten, maar ook tijdens individuele keukentafelgesprekken. ‘We zoeken altijd het gesprek met de achterban’, zegt fractievoorzitter Twan van Bronkhorst. ‘Normaal doen we dit face-to-face en schuiven we ergens aan. Daarvoor hebben we de fractie verdeeld in teams. Zo proberen we erachter te komen waar men tegenaan loopt. We zien dit als de beste manier om tot goede besluitvorming in de gemeenteraad te komen, zeker omdat wij een grote vertegenwoordiging hebben in de raad. Daarbij gaat het niet alleen om het peilen van meningen, maar ook om het ophalen van kennis en ervaring uit de samenleving. Daarvoor hebben we inmiddels ook al een uitgebreid netwerk opgebouwd.’ De huidige beperkingen rondom het coronavirus zorgen er echter voor dat men naar een andere oplossing op zoek moet. Die denk men nu gevonden te hebben in digitale ‘keukentafelgesprekken’ waar bewoners per e-mail een verzoek voor kunnen indienen bij de partij.

Standpunt over fusie onderbouwen

Het belangrijkste thema waar Kernachtig Wijchen het over wil hebben is een mogelijke bestuurlijke fusie met de gemeente Druten. Dat is volgens de partij ‘een van de grootse thema’s die momenteel leven’. Eerder verzocht de gemeenteraad via een motie om de voordelen en nadelen van zo’n fusie op een rijtje te zetten. Die lijst wordt binnenkort gepresenteerd en mogelijk in juni of juli in de raad besproken. ‘Vooruitlopend daarop willen we de meningen peilen onder de inwoners’, zegt Van Bronkhorst. ‘De vraag gaat namelijk komen hoe wij hierin staan, en dat standpunt willen we graag onderbouwen met argumenten en niet enkel met emoties. Natuurlijk hebben we er zelf bepaalde gedachten over en bestaan er verschillende meningen binnen onze grote fractie. We hebben een positieve grondslag wat betreft dit thema, maar we zijn er nog niet uit. Daarvoor raadplegen we ook onze denktank en praten we met specialisten.’ In een video laat de partij weten wel het bekend maken van hun standpunt te verplaatsen tot na de zomer.

Klaar voor

Maar zijn de Wijchenaren er wel al aan toe om in deze ingewikkelde tijd over een bestuurlijke fusie te praten en na te denken? ‘Wij denken van wel,’ zegt Van Bronkhorst. ‘De schrik zit er natuurlijk wel in sinds 15 maart, maar je merkt dat we langzaam en zeker weer de goede kant op gaan. Je ziet het ook drukker worden op straat. Mensen willen erop uit, denken weer na over vakantie, zij het in eigen land. De wereld blijft niet stilstaan.’

‘Niet hetzelfde als een verkiezing’

De fractie van het CDA vraagt zich af waarom Kernachtig Wijchen zoveel haast achter het thema van een bestuurlijke fusie zet. ‘Twee jaar geleden stond er in geen enkele verkiezingsprogramma iets over een fusie of een gemeentelijke herindeling’, zegt fractievoorzitter Bjorn Derksen. ‘Wat is dan nu de haast? Waarom moet dit nu opeens geregeld worden? Dat zijn vragen waar ik keer op keer geen antwoord op krijg, ook niet van Kernachtig Wijchen. Bovendien zou je denken dat we nu wel andere zaken hebben om ons mee bezig te houden. Kijk hoe druk het ambtelijk apparaat het heeft met alle aanvragen die ze nu te verwerken krijgen. Dit stapel je er dan weer bovenop, terwijl er helemaal geen aanleiding toe is. Iedereen mag natuurlijk zijn achterban raadplegen, dat doen wij ook. Maar dat is niet de raadpleging die wij voor ogen hebben bij zoiets groots als een bestuurlijke fusie; het is geenszins te vergelijken met een opkomst bij verkiezingen. Die hebben er nu niet hun stem over mogen uitbrengen. Dat terwijl zorgvuldigheid voor ons voorop staat.’

Evaluatie

Derksen ziet dezelfde voor hem onverklaarbare haast ook terug in een recente evaluatie van de Werkorganisatie Druten-Wijchen. ‘In een evaluatie kijk je terug; toch wordt erin vooruit gekeken naar en gesproken over een fusie op 1 januari 2023. Op allerlei fronten wordt dit thema aangekaart, maar wie er op de knoppen zit te drukken is me onduidelijk.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}