Klagers gemeente Beuningen hebben vaak te hoge verwachtingen

Klagers gemeente Beuningen hebben vaak te hoge verwachtingen

BEUNINGEN – De gemeente Beuningen heeft vorig jaar 33 klachten ontvangen van burgers over haar ambtenarenapparaat. De afgelopen vijf jaar varieert het aantal jaarlijkse klachten van 22 tot 37. Dat blijkt woensdag uit het Beuningse jaarverslag van de interne klachtenbehandeling 2018.

De klachten varieerden enorm, maar de afdelingen met de meeste klantcontacten kregen ook de meeste klachten. Vier klachten hadden betrekking op het sociale domein. Zo was men ontevreden over een traject van schuldhulpverlening, het contact met een consulent, schuldsanering en het beëindigen van huishoudelijke hulp.

Sociaal Team overlegt met klagers

Het Sociaal Team van de gemeente gaat altijd zo snel mogelijk in gesprek met cliënten die ontevreden zijn. In 9 gevallen vonden team en cliënt gezamenlijk een oplossing en kwam het daardoor niet tot een klacht. Verder waren er bijvoorbeeld klachten over overlast van vogels, pasfoto-eisen, parkeeroverlast en het werken op afspraak door de gemeente.

Veel klachten hebben volgens de gemeente vaak te maken met bepaalde verwachtingen die klagers hebben. Regelmatig nemen inwoners contact op met de gemeente, in de verwachting dat de gemeente het probleem wel kan oplossen.   

Klachten zijn een signaal

De gemeente Beuningen zegt klachten te zien als een signaal dat sommige zaken misschien beter kunnen. De traditionele rol van de gemeente verandert en we vragen meer verantwoordelijkheid van onze inwoners en ondernemers, zo stelt het college van B&W.

“De gemeente heeft slechts beperkte middelen en dat betekent keuzes maken. Als we dat goed uitleggen, dan hebben de inwoners hier vaak begrip voor,” zo staat in het jaarverslag. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}