Kritiek raad op handelen college Wijchen inzake fusie met Druten, zorgen over toekomst WDW

Kritiek raad op handelen college Wijchen inzake fusie met Druten, zorgen over toekomst WDW

WIJCHEN/DRUTEN – Verschillende partijen in de Wijchense raad hebben zich dinsdagavond kritisch geuit over de manier waarop het Wijchense college ‘de stekker uit’ een bestuurlijke fusie met de gemeente Druten heeft getrokken. Hoewel de raad op basis van de resultaten van het onlangs gehouden draagvlakonderzoek ook wil afzien van de fusie, vinden sommigen dat het college zowel Druten als de Wijchense raad geschoffeerd heeft. Ook klonken er zorgen over de toekomst van de Werkorganisatie Druten-Wijchen (WDW), de ambtelijke samenwerking tussen beide gemeenten.

"College heeft voor de raad al de stekker eruit getrokken"

Een reden voor de Wijchense raad om kritiek te uiten op het handelen van het college, is het feit dat het Drutense college een punt aan haar beslisnota over de fusie toevoegde, waarin men te kennen geeft dat door het handelen van het Wijchense college (“voordat het definitieve rapport van Berenschot [was] aangeboden”) zij zelf niet in staat zijn gesteld het gesprek met hun gemeenteraad te voeren zoals men dat graag had gezien. Kritiek kwam er onder andere van de PvdA, die bal aan het rollen bracht voor een mogelijke bestuurlijke fusie. “Dit proces is hard tot een einde gekomen, ook door de manier waarop ons college de stekker eruit heeft getrokken”, zegt fractievoorzitter Peter Gatzen. “Het democratisch proces in de raad heeft zo weinig tot geen kans gekregen.” Dat vindt ook Kees van Galen (D66): “De afspraak was dat de raden een afweging zouden maken op basis van de resultaten. Het college heeft de stekker uit de fusie getrokken en de raad voor het blok gezet en daarmee de positie van deze raad aangetast. Het is dodelijk geweest voor het proces, zowel hier als in Druten. Je kunt niet de stekker eruit trekken en doen alsof er niets gebeurd is. Bedenk welke schade je hebt aangericht, niet alleen ten opzichte van Druten, maar ook in de regio. Straks kiest Druten ervoor om deel te nemen aan een ‘Heemstrabaan-coalitie’. Dan staan we er alleen voor in de regio en is het dodelijk voor de WDW.”

"Stevig aangekomen in Druten"

Wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen) reageerde namens het college op de kritiek. “U heeft als raad wel degelijk politieke ruimte. Het college legt altijd een voorstel of advies voor waar u uw mening over kunt geven. Wij hebben toen de resultaten zich begonnen af te tekenen gesproken met het college van Druten en daar afgesproken dat we onze achterbannen gingen raadplegen. Op basis daarvan hebben wij een dag later onze conclusie getrokken. Dat is stevig aangekomen in Druten. Men was teleurgesteld over het signaal en de timing daarvan. Hoewel het niet zo bedoeld was, voelden zij zich voor het blok gesteld. Toch hebben we de uiteindelijk samen de beslisnota’s vastgesteld.”

"Bom onder WDW"

Voor de ambtelijke samenwerking tussen de gemeentes is het niet doorgaan van een bestuurlijke fusie mogelijk problematisch. Daarover maken verschillende partijen in de Wijchense raad zich zorgen. Zij zien de noodzaak om toch met Druten een gezamenlijke ‘stip aan de horizon’ vast te stellen om de samenwerking in stand te kunnen houden en doorontwikkelen. Gatzen: “Er is nu minder aanleiding om het beleid van beide gemeentes te harmoniseren. Een verdere doorontwikkeling gaat ook niet vanzelf meer. Ik durf te stellen dat er een bom onder de WDW ligt. De gemeenteraden en colleges moeten die bom onschadelijk maken. Er is een concreet actieplan voor onze ambtenaren nodig. We zijn vanaf nu ook afhankelijk van de keuzes die Druten gaat maken. Daarom moeten we ervoor zorgen dat we samen voor dezelfde ‘reisbestemming’ kiezen.” Wijchen Lokaal sprak als enige fractie de wens uit om de WDW te ontvlechten in aparte organisteis voor beide gemeenten. Twan van Bronkhorst (Kernachtig Wijchen): “Een onzalig idee. De WDW is in staat prima dienstverlening te leveren aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.”

"Draagvlak moet je creëren"

Het CDA zag haar gevoel dat het proces richting een bestuurlijke fusie te snel ging terug in de resultaten van het draagvlakonderzoek. “Wij hebben van het begin af aan gewaarschuwd voor het aangehouden tempo”, zegt fractievoorzitter Bjorn Derksen (CDA). “Draagvlak is niet een kwestie van er even een thermometer in steken. Dat dwing je niet af, maar moet je creëren. Een grote pas op de plaats en evalueren is nu noodzakelijk.” Wat betreft Johan de Kievit (Sociaal Wijchen) wordt er verder gekeken naar de mogelijkheid van een grotere plattelandsgemeente in het Land van Maas en Waal. Ook daar werd een vraag over gesteld in het draagvlakonderzoek. “Daar werd wat positiever op gereageerd. Dat is nog een kans om te voorkomen dat we te midden van andere fuserende gemeentes een kleine gemeente worden die een makkelijke prooi voor Nijmegen is.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}