Kwetsbare personen gaan vaker zelfstandig wonen

Kwetsbare personen gaan vaker zelfstandig wonen

NIJMEGEN – Maatschappelijk kwetsbare personen gaan in de toekomst steeds vaker zelfstandig wonen in de eigen omgeving, al dan niet met begeleiding. De gemeenten in het Rijk van Nijmegen hebben hiertoe op donderdag 12 september in samenwerking met woningcorporaties en zorginstellingen het convenant ‘Weer Thuis ‘ ondertekend.

De partijen van het convenant gaan zorgen voor voldoende woningen, een goede begeleiding en intensieve samenwerking in de wijken. Dat wordt niet gemakkelijk gezien de druk op de woningmarkt en de concentratie van betaalbare huurwoningen in een beperkt aantal woonwijken.

Weer zelfstandig wonen

De afspraken in het convenant 'Weer Thuis' geven een extra impuls aan het beleid in Gelderland-Zuid om het aantal plaatsen voor beschermd wonen te verminderen met 20 procent.

Het beleid is er op gericht dat kwetsbare personen minder vaak in aparte groepsaccommodaties voor beschermd wonen terecht komen. Het plan is ook om de groep kwetsbare personen meer te spreiden over de hele regio. Men hoopt ook te bereiken dat sommige mensen uiteindelijk geheel zelfstandig hun leven verder kunnen oppakken.

De afgelopen periode zijn al tientallen plaatsen voor Beschermd Wonen afgebouwd en verhuisden cliënten naar een eigen woning met begeleiding.

Tekst gaat verder onder de video.

Beschermende woonvormen blijven bestaan

Met de afspraken in het convenant wordt benadrukt dat de inzet van alle maatschappelijke organisaties, samen met de gemeenten, nodig is om dit beleid succesvol verder te brengen. Naast psychiatrische zorg en begeleiding, ondersteunen de organisaties cliënten bij dagbesteding, werk, sociale contacten en inkomen.

Overigens blijven beschermende woonvormen in de regio bestaan voor die mensen voor wie zelfstandig wonen niet haalbaar is.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}