Maïta van der Mark (GroenLinks Gelderland): EUREGIO en Albanië

Maïta van der Mark (GroenLinks Gelderland): EUREGIO en Albanië

REGIO – Een groot deel van het openbare leven ligt stil vanwege het coronavirus. Maar de politiek gaat intussen tóch door, zij het op een heel laag pitje. Daarom bellen we, uiteraard vanuit huis, met politici uit de regio.

Politici in corona-tijd: Maïta van der Mark, Statenlid namens GroenLinks

Grensoverschrijdend

Maïta van der Mark is naast Statenlid ook adviserend lid van de EUREGIO-Raad, een organisatie die niet veel mensen zullen kennen. Ook Van der Mark hoorde er pas van toen ze vorig jaar begon als Statenlid. De EUREGIO-Raad is het politieke orgaan van de EUREGIO, een gebied dat deels in Duitsland en deels in Nederland ligt, en waarin ongeveer 3,4 miljoen mensen wonen. Het overkoepelende doel is de samenwerking tussen Nederland en Duitsland te vereenvoudigen en voor beide zijden voor meerwaarde te zorgen. Dat kan bijvoorbeeld door bijeenkomsten te organiseren voor mensen van beide zijden van de grens, door gemeenten te stimuleren om meer samen te werken, of door praktisch advies te geven voor mensen die in een ander land werken dan ze wonen.

Van der Mark wilde graag iets betekenen in de EUREGIO-Raad: “Ik geloof erin dat je elkaar echt moet ontmoeten, dan kom je tot acties en afspraken.”

Klimaat

Deze week zou er vergaderd worden, maar dat gaat vanwege de corona-crisis niet door. Toch wordt een aantal onderwerpen besproken en Van der Mark levert vanuit huis input. Een belangrijk document is het strategische beleidsplan van de EUREGIO, dat gaat gelden tot 2030. Het is de bedoeling dat daarin ook aandacht is voor klimaatadaptatie (aanpassen aan klimaatverandering) en klimaatmitigatie (beperken van klimaatverandering).

“Als dat wordt opgenomen in de strategie, kunnen gemeenten in de regio beginnen met allerlei projecten. Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met hittestress, zware regenval, of juist langdurige droogte.” Het is niet zo dat gemeenten dat allemaal zelf moeten bekostigen. Een deel van dat geld komt van provincies en waterschappen, en Van der Mark wijst op de ‘Green Deal’, die de Europese Commissie heeft opgesteld. “Daar is heel veel geld voor beschikbaar. Juist ook allerlei regionale en lokale projecten die aansluiten op die Green Deal kunnen aanspraak maken op dat geld.”

Albanië

Ook voor haar andere werk als adviseur burgerparticipatie kijkt Van der Mark over de grens. Zo was ze begin deze maand in Albanië, toen daar de eerste twee corona-gevallen bekend werden. Vrijwel onmiddellijk nam de regering verregaande maatregelen: de scholen en universiteiten werden gesloten en alle openbare bijeenkomsten afgelast. Nederland voerde dit soort maatregelen pas weken na de eerste besmetting in. Van der Mark: “Mijn Albaanse collega’s vonden het optreden van hun regering ook wel heel drastisch. Maar later dacht ik: misschien was het wel verstandig. De infrastructuur is niet altijd goed daar, en het is de vraag of er wel genoeg mondkapjes en beademingsapparaten beschikbaar zijn. En heeft de overheid genoeg financiële reserve? Laten we wel wezen: in Nederland hebben we het goed georganiseerd, maar er zijn veel landen waar dat minder is, en dan kun je misschien maar beter extra voorzichtig zijn.”

Beluister hier het hele gesprek met Maïta van de Mark:

Michiel van Heijst
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}