Manifest moet aansporen tot solidariteit tussen pandeigenaren en ondernemers binnenstad

Manifest moet aansporen tot solidariteit tussen pandeigenaren en ondernemers binnenstad

NIJMEGEN – In de strijd om de economische gevolgen van de coronacrisis voor binnenstadsondernemers te beperken, is dinsdag het Manifest Ketensolidariteit Binnenstad Nijmegen ondertekend door het Huis voor de Binnenstad, Koninklijke Horeca groot Nijmegen, de Vereniging van Eigenaren van Commercieel Vastgoed Centrum Nijmegen en de gemeente Nijmegen.

Het doel van het manifest is de totstandkoming van maatwerkafspraken tussen gebruikers en eigenaren van panden in de binnenstad, om bedrijvigheid en werkgelegenheid te behouden en leegstand te voorkomen.

Economische gevolgen coronamaatregelen

‘De maatregelen ter bestrijding van het COVID-19 virus hebben een grote impact op de binnenstadseconomie,’ zo schrijven ondertekenaars in het manifest. ‘Naast andere steunmaatregelen is het belangrijk dat partijen in de keten van pandeigenaar tot gebruiker solidair optrekken in de bestrijding van de economische gevolgen van de opgelegde beperkingen gedurende de tijd dat het virus de economie in grote mate beperkt.’

Maatwerkovereenkomsten

De ondertekenaars spreken door middel van het manifest de wens uit er alles aan te doen om te zorgen dat er maatwerkovereenkomsten tot stand komen tussen eigenaren en gebruikers van panden in de binnenstad. De partijen hopen dat gebruikers en eigenaren van panden afspraken gaan maken met als doel om de liquiditeitsproblemen die ontstaan bij gebruikers van panden in de binnenstad zo veel als mogelijk weg te nemen, werkgelegenheid te behouden en leegstand op termijn voorkomen. ‘Dit uiteraard binnen ieders mogelijkheden maar juist vooral vanuit de gedachte dat in deze uitzonderlijke situatie de sterkste schouders de zwaarste lasten zouden moeten dragen. Uitgangspunt is dat solidair en naar draagkracht gedeeld wordt in het verlies. Omdat de situatie per gebruiker en pandeigenaar verschillend is, moeten maatwerkafspraken gemaakt worden. Daar waar een van de partijen ervaart niet tot redelijke afspraken te kunnen komen, kan Huis voor de Binnenstad of het Ondernemerspunt van de Gemeente Nijmegen gevraagd worden het gesprek te faciliteren.’

Handvatten

Om gebruikers en verhuurders van panden tot maatwerkafspraken te laten komen, dragen de ondertekenaars een aantal handvatten aan. Het gaat daarbij om aanbevelingen, en niet om verplichtingen:

  • Vooralsnog afspraken maken over de huurperiode april, mei en juni 2020
  • Er is aantoonbaar sprake van minimaal 25% omzetverlies en van liquiditeitsproblemen
  • Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van landelijke en lokale COVID-19 steunmaatregelen
  • Solidair en naar draagkracht delen in het verlies
  • Huurders met gedwongen sluiting krijgen minimaal 50% huurkwijtschelding
  • Huurders zonder gedwongen sluiting krijgen minimaal 50% huuropschorting en bij voorkeur ook enige huurkwijtschelding
  • Er is sprake van een duurzame bedrijfsvoering, er zijn geen betalingsachterstanden die niet aan de huidige crisis gerelateerd zijn
  • Banken verlenen 6 maanden uitstel van aflossingsverplichtingen - Brouwers (als hoofdhuurder) participeren in de huurkwijtschelding, bij voorkeur ondernemer, brouwer en eigenaar ieder met een derde deel
  • Brouwers (als hoofdhuurder) participeren in de huurkwijtschelding, bij voorkeur ondernemer, brouwer en eigenaar ieder met een derde deel

Het manifest komt in aanvulling op de reeds doorgevoerde lokale steunpakketten in het kader van lastenverlichting voor ondernemers ten tijde van de coronamaatregelen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}