‘Meer capaciteit op drukke buslijnen gaat ten koste van dunnere lijnen’

‘Meer capaciteit op drukke buslijnen gaat ten koste van dunnere lijnen’

NIJMEGEN – Extra capaciteit op druk bezette buslijnen kan als gevolg hebben dat dunner bezette buslijnen aan capaciteit moet inboeten of zelfs verdwijnen. Dat zegt wethouder Harriët Tiemens woensdagavond. De reden hiervan is het feit dat ondanks de lobby van gemeenten de Provincie Gelderland, die over het busvervoer gaat, niet het exploitatiebudget wil verhogen.

Mobiliteitsarmoede

Het onderwerp kwam ter sprake omdat de PvdA zich enigszins verbaasde over een GroenLinks-campagnevideo waarin de wethouder spreekt over zaken als ‘mobiliteitsgeluk’ en ‘mobiliteitsarmoede’. Dat laatste gaat volgens Tiemens over ‘mensen die onvoldoende aan het maatschappelijk sociaal leven kunnen deelnemen omdat er geen geschikte vervoersopties zijn, of er niet de financiële mogelijkheden zijn om voor vervoer te kunnen zorgen’. Dit concentreert zich volgens de wethouder in Hatert, Lindenholt en Dukenburg.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

‘We maken ons te allen tijde sterk voor een goede verbinding tussen dorpen, wijken, buitenwijken met de stad en het centrum. Alle wijken in Nijmegen hebben als het aan ons ligt minimaal twee keer per uur een directe busverbinding met het centrum. Maar ondertussen worden de Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijnen (HOV) steeds drukker. Ondanks de nadrukkelijke pogingen van gemeenten zoals Nijmegen om bij de provincie aan te geven dat er behoefte is aan een ruimer exploitatiebudget voor busvervoer, is een verruiming van dat budget niet opgenomen in het coalitieakkoord van de provincie. Er wordt dus niet altijd naar ons geluisterd. Het gevolg kan zijn dat bij uitbreiding van de capaciteit op drukke HOV-lijnen de lijnen die een lage bezettingsgraad kennen het kind van de rekening worden. Daarbij kun je denken aan lijn 4 naar de Aldenhof of lijn 7 die langs het OBG gaat, maar ook lijnen die door Nijmegen-Noord lopen.’

Alternatieven

‘Nu is het ook niet altijd zo dat als je meer bussen daar een wijk stuurt waar er maar weinig busvervoer is er ook echt meer gebruik van gemaakt gaat worden,’ merkt de wethouder op. ‘Daar komt bij dat tot onze diepe teleurstelling BrengFlex afgeschaft wordt, dus het kan zijn dat we voor bepaalde gebieden naar alternatieve vormen van mobiliteit moeten zorgen. Hiervoor gaan we de behoefte peilen in wijken. Een optie zou bijvoorbeeld e-hubs zijn met deelvervoer. Maar daar moet men dan ook wel daadwerkelijk gebruik van willen maken.’ Vraaggestuurd vervoer mag niet ten koste gaan van het gewone busvervoer in een wijk, vindt SP-fractievolger Yurre Wieken. Tiemens: ‘Wat ons betreft gebeurt dat ook niet, nee. Dan eisen we een vervangende optie die niet meer kost voor de gebruikers.’ De wethouder speelt ook met het idee van vervoer uitgevoerd door vrijwilligers, zoals in het buitengebied niet ongewoon is bij bijvoorbeeld de buurtbus. ‘Het inzetten van vrijwilligers voor openbaar vervoer mag niet tot arbeidsverdringing leiden,’ vindt Wieken.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}