Meer geld voor aanpak Gelderse criminaliteit

Meer geld voor aanpak Gelderse criminaliteit

REGIO – De provincie Gelderland trekt jaarlijks 900.000 euro uit voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dat is bijna het dubbele van het bedrag dat er afgelopen jaren aan werd uitgegeven. Deze ondermijning bestaat eruit dat de samenleving schade ondervindt door de criminele activiteiten. Te denken valt bijvoorbeeld aan een drugslab waardoor de brandveiligheid in gevaar komt, of het bedreigen van een wethouder voor het verkrijgen van een vergunning.

Kwetsbaarheid

Het RIEC, een expertisecentrum van ondermijnende criminaliteit, presenteerde woensdag een nieuw rapport over ondermijning in Gelderland. Daaruit blijkt onder meer dat horeca en autobedrijven kwetsbaar zijn voor ondermijning: criminelen hebben een voorkeur voor dit soort bedrijven om illegale winsten wit te wassen. Ook op vakantieparken is er een verhoogd risico, omdat ze soms gebruikt worden voor illegale bewoning, drugshandel of illegale prostitutie.

Al deze zaken worden nu vaker gesignaleerd dan enkele jaren geleden. RIEC-directeur Albert Bootsma denkt niet dat ze daadwerkelijk vaker voorkomen, maar dat het beter lukt om ze op te sporen.

Criminele sponsors

Voor alle 51 Gelderse gemeenten zijn zogenoemde ‘ondermijningsbeelden’ gemaakt. Daarin staat hoeveel ondermijnende criminaliteit er vermoedelijk plaatsvindt in de gemeente, en welke vorm die aanneemt. Deze informatie kan door gemeenten gebruikt worden om de criminaliteit te bestrijden. De ondermijningsbeelden worden niet openbaar gemaakt. We kunnen daarom niet zeggen hoeveel ondermijning er is in onze regio. Wel zijn er signalen dat een aantal sportclubs in Gelderland-Zuid criminele sponsors hebben.

Verder weten we dus dat de provincie extra geld uittrekt. Daarmee worden bijvoorbeeld boerderijen die vrijkomen gecontroleerd, aangezien die soms gebruikt worden als drugslab. Ook de eerder genoemde vakantieparken worden extra gecontroleerd. De Nijmeegse burgemeester Bruls laat weten dat hij blij is met deze ontwikkeling.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}