Meerdere plannen en ideeën voor verbetering centrum Druten

Meerdere plannen en ideeën voor verbetering centrum Druten

DRUTEN – De gemeente Druten komt binnenkort met een voorstel om de Markt, het grote plein in het winkelcentrum van Druten, verder aan te kleden. Waarschijnlijk worden de werkzaamheden dit voorjaar uitgevoerd, omdat het voornamelijk gaat om groenvoorzieningen.

Dat meldt het college van B&W in een informatienota voor de gemeenteraad. De nota informeert de raadsleden over de stand van zaken met betrekking tot diverse projecten voor het centrum van Druten.

Werkgroep uitstraling & identiteit

De gemeente heeft samen met de werkgroep uitstraling & identiteit ideeën uitgewerkt om de Markt meer sfeer te geven. Deze plannen zijn inmiddels voorgelegd aan ondernemers en bewoners van de Markt.

Men heeft onlangs bij ondernemers, inwoners en bezoekers van de Hogestraat geïnventariseerd waar eventueel nog fietsenstallingen nodig zijn. Op enkele plekken aan de Hogestraat, de belangrijkste winkelstraat van Druten, blijkt er inderdaad behoefte te zijn aan extra stallingen voor fietsen.

Gemeente wil gastvrij centrum Druten

Momenteel zijn diverse werkgroepen actief met het uitwerken van ideeën voor verbetering van het centrum. Zo wil men een betere verbinding tussen de Markt en de Hogestraat, digitale borden en zijn er voorstellen om het centrum aan te kleden met oude foto’s en bijbehorende verhalen.

Alle plannen en ideeën zijn bedoeld om te komen tot een gevarieerd, verrassend en gastvrij centrum van Druten, aldus het college in de informatienota.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}