‘Meerderheid raad gaat voor twee rijbanen en een busbaan bij herinrichting Graafseweg’

‘Meerderheid raad gaat voor twee rijbanen en een busbaan bij herinrichting Graafseweg’

NIJMEGEN – Een kleine meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad wil dat bij de herinrichting van de Graafseweg tussen de Rozenstraat en de Wolfskuilseweg gekozen wordt voor een variant met één rijstrook in beide richtingen en een busbaan stadinwaarts. Dat laat PvdA-fractievoorzitter Ammar Selman dinsdagavond weten.

Hij heeft een motie voorbereid die het college oproept tot het realiseren van deze variant. Deze zou gesteund worden door coalitiepartijen GroenLinks en D66.

Van vier rijbanen naar twee rijbanen

De motie van Selman roept het college op om nadat de reconstructie van de Waalbrug gereed is te beginnen met de zogenaamde ‘inrichtingsvariant 5’ van de Graafseweg. In deze variant wordt de huidige situatie van twee rijbanen in beide richtingen omgebouwd tot een situatie waarbij er twee keer één rijstrook voor het autoverkeer is plus een busbaan stadinwaarts. Deze busbaan zou in de toekomst bij calamiteiten flexibel ingezet kunnen worden.

Vergroening en doorstroming S100

Verder wordt het college in de motie verzocht te onderzoeken of er nog verdere vergroening mogelijk is op het her in te richten wegvak. Ook wil Selman dat men de doorstroming op de S100 blijft monitoren en aanvullende maatregelen treft wanneer de doorstroming of de luchtkwaliteit verslechtert. Een half jaar nadat de inrichtingsvariant is gerealiseerd zou er een evaluatie uitgevoerd moeten worden waardoor mogelijke effecten nog nader uitgewerkt kunnen worden.

Heet hangijzer

De verdere herinrichting van de Graafseweg is een heet hangijzer. Een aanzienlijk deel van de oppositie én coalitiepartij SP toonden zich eerder al geen voorstander van het schrappen van rijbanen voor autoverkeer. De SP dwong via een motie nader onderzoek af naar de fysieke mogelijkheden ter plekke en de verkeerseffecten van een versmalling. De uitvoering van deze motie heeft volgens Selman inzichten gegeven in de verschillende inrichtingsvarianten, maar leidt niet tot een keuze voor het behouden van twee rijbanen in beide richtingen.

‘Balans tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid’

De PvdA-fractievoorzitter geeft aan dat met inrichtingsvariant 5 een juiste balans tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid gevonden wordt. ‘Het gaat om ons het verzekeren van de veiligheid voor fietsers en aanwonenden, en om voor die laatsten de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren’, vertelt Selman. ‘De bereikbaarheid van de stad via de Graafseweg zal voor het autoverkeer niet verslechteren en voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer verbeteren. Er zullen verder in de toekomst geen andere rijbanen op de Graafseweg meer verdwijnen. Deze keuze is dan ook in lijn met de mobiliteitsvisie die we als gemeenteraad vastgesteld hebben.’

‘Geen grote vertragingen of sluipverkeer’

Het is niet de bedoeling dat het inleveren van twee rijbanen voor grote vertragingen gaat zorgen of dat er extra sluipverkeer komt op de omliggende wegen, zoals de Groenestraat en de Wolfskuilseweg, maar daar is Selman niet bang voor. ‘Uit een onderzoek uit 2018 is gebleken dat een versmalling van de Graafseweg tussen de Rozenstraat en de Wolfskuilseweg niet zal leiden tot afwikkelingsproblemen op de omliggende wegen. Ook heeft een simulatie in 2019 aangetoond dat de verliestijd voor autoverkeer in de spitstijden maximaal vijftien seconden is en nog minder kan worden door extra maatregelen.’ Wel moet de doorstroming op de S100 zoveel mogelijk via flankerende maatregelen worden geborgd, schrijft Selman.

Eerdere herinrichting eerste wegvak

Selman is positief over een eerdere herinrichting van het voorste deel van de Graafseweg. ‘De reconstructie van het wegvak van de Graafseweg tussen het Keizer Karelplein en de spoorbrug heeft niet heeft geleid tot terugslag op het Keizer Karelplein. Het verkeer op de Graafseweg is met vijf procent afgenomen zonder dat er sprake was van een toename op de omliggende wegen. Het fietsverkeer is er met meer dan dertig procent toegenomen.’

De motie wordt naar verwachting ingediend tijdens de besluitronde van 10 juni.

Dion van Alem
Politiek verslaggever

 

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}