Miljoenen extra voor verbetering A15

Miljoenen extra voor verbetering A15

NIJMEGEN – De colleges van Nijmegen, Overbetuwe en de provincie Gelderland willen extra geld beschikbaar stellen voor aanpassingen aan de afslag Elst/Oosterhout op de A15. Het gaat in totaal om 14 miljoen euro waarmee de infrastructuur rondom de afslag wordt verbeterd voor fiets, openbaar vervoer en auto.

De regio wil de werkzaamheden koppelen aan die van de verbreding van de A15 door Rijkswaterstaat. Zo kunnen kosten worden bespaard en is er maar één keer overlast.

De 14 miljoen euro is bedoeld voor het realiseren van een nieuw viaduct over de A15 en een doorgaande fietsroute tussen Nijmegen en Overbetuwe , langs de Griftdijk en de Rijksweg Zuid. Hiermee wordt de afslag klaargemaakt voor de toekomst.

Grens bereikt

Afslag 38 (Elst/Oosterhout) op de A15 vormt een belangrijke schakel in het doorgaande, regionale en lokale verkeer tussen Overbetuwe en Nijmegen en de A15. Door groei van het verkeer en ontwikkelingen op bedrijventerrein Park15, Railterminal Gelderland en woningbouwplannen loopt het bestaande viaduct in de toekomst tegen zijn grenzen aan. Voor de gemeente Nijmegen is het bovendien van belang dat met deze aanpassing bedrijventerrein De Grift kan worden ontwikkeld.

Ook vormt dit viaduct een belangrijke schakel voor stads- en streekvervoer dat voldoet aan hoge eisen op het gebied van de doorstroming (hoge gemiddelde rijsnelheid), comfort en reisinformatie bij zowel de haltes als in het voertuig. Dat zogenoemde hoogwaardig openbaar vervoer vraagt ook ruimte. Met de aanvullende budgetten kan de afslag worden aangepast op de verwachte verkeersgroei en kunnen fietsers veilig doorfietsen. 

Besluit in najaar

Het bieden van een structureel veilige oplossing voor fietsers kost 27,9 miljoen euro als dat tegelijk wordt aangepakt met het verbreden van de A15. Naast de al eerder toegezegde bijdrage van Rijk (4,3 mln.) hadden de gemeenten Nijmegen, Overbetuwe en de provincie al 9,6 miljoen euro beschikbaar gesteld.

In hun begrotingen voor 2021 maken de colleges van de gemeenten en Gelderland nu het resterende geld vrij. Het gaat om 4 miljoen euro vanuit Nijmegen, vier miljoen vanuit (Overbetuwe) en 6 miljoen vanuit de provincie. De gemeenteraden van Nijmegen en Overbetuwe en Provinciale Staten van Gelderland besluiten in het najaar over de begrotingen.

Het aanpakken van het viaduct maakt onderdeel uit van de verbreding van de A15. Mocht die verbreding ter hoogte van afslag 38 niet doorgaan, maken de betrokken partijen nieuwe afspraken met Rijkswaterstaat over het aanpassen van het viaduct.

Artikel via mediapartner Omroep Gelderland, geschreven door Karel de Jong

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}