Minder betaald parkeren dan voorgesteld in Nijmegen-West, goedkopere parkeervergunning

Minder betaald parkeren dan voorgesteld in Nijmegen-West, goedkopere parkeervergunning

NIJMEGEN – Er komt betaald parkeren in het gebied rondom het Nijmeegse stationsgebied en het Waalfront, waar vele woningen toegevoegd gaan worden de komende jaren. Maar de gemeenteraad zorgde er woensdagavond in de besluitronde over de veelbesproken parkeernota wel voor dat dat gebied kleiner wordt dan voorgenomen en de eerste bewonersvergunning buiten het centrum slechts één euro per maand gaat kosten. Ook wordt het voorgestelde aantal vrije bezoekersuren verdubbeld en hoeven mantelzorgers niet te betalen voor parkeren.

Kleiner gebied betaald parkeren

Het voorstel om betaald parkeren in te voeren rondom de grootschalige ontwikkelingen in het stationsgebied en het Waalfront werd aangenomen, maar de raad past wel de grootte van dat gebied aan. Waar het college eerst een staal van 1000 meter en vervolgesns een straal van 500 meter voorstelde, kiest de raad nu voor 300 meter rondom de genoemde gebieden. “We gaan de komende jaren steeds meer woningen gaan toevoegen in de bestaande stad, waardoor daarop op den duur steeds minder ruimte is”, zegt Rachid El Hafi (D66). “Maar veel bewoners ervaren geen parkeerproblemen in hun wijk. We snappen dat het dan best raar overkomt als je betaald parkeren voor de deur krijgt. Een straal van 500 meter is onnodig veel.” 90 procent van het oorspronkelijk voorgenomen betaald parkeren gebied in deze zones verdwijnt dus, merkt Hans van Hooft (SP) op. “Dan is er nog steeds 10 procent te veel ongevraagd betaald parkeren, maar we tellen onze zegeningen.” Voor Hof van Holland en het gebied rondom station Nijmegen-Lent blijft een straal van 500 meter gehanteerd worden.

Lager tarief eerste bewonersvergunning

Het voorstel van het college was om de eerste bewonersvergunning buiten het centrum 2,50 euro per maand te laten kosten. Daar maakt de raad nu één euro van. In het centrum blijft de voorgestelde verlaging van het tarief van 15 euro naar 4 euro per maand geleden voor de eerste bewonersvergunning staan. Ammar Selman (PvdA): “Het college wil betaald parkeren invoeren op plekken waar dat nu niet het geval is. Wij vinden dat voor bewoners de kosten dan zo laag mogelijk moeten blijven. Zeker ook omdat veel bewoners in bijvoorbeeld Nijmegen-West hebben aangegeven dat er geen parkeerproblemen zijn.” Om het verlies aan inkomsten te dekken, moeten de tarieven voor een tweede en derde parkeervergunning juist omhoog.

Bezoekers en mantelzorgers

Ook het voorgestelde aantal vrije bezoekersuren werd door de gemeenteraad bijgesteld. In plaats van 500 uur per jaar wordt dit nu 1000 euro per jaar per huishouden. Daarnaast gaat voor mantelzorgers altijd een 0-euro-tarief gehanteerd worden. “Er mag geen financiële drempel zijn voor een bezoek aan familie of vrienden”, vindt indiener van het amendement Ammar Selman. “Opa en oma kunnen zo zonder zorgen en kosten komen oppassen. Daarnaast mogen ook mantelzorgers en mantelzorg-ontvangers geen financiële drempel ervaren bij de zorg voor elkaar.”

50 procent draagvlak nodig voor betaald parkeren

Eerder werd al duidelijk dan een groot deel van de gemeenteraad niet achter het voorstel van het college stond om bij 10 procent draagvlak in een wijk voor betaald parkeren over te gaan tot het invoeren hiervan. Ook dit paste de raad woensdagavond aan. Er moet nu minimaal 50 procent draagvlak aangetoond kunnen worden in de wijk om betaald parkeren in te voeren (met uitzondering van de aangewezen gebieden rondom het station en het Waalfront). El Hafi: “Het initiatief moet bij de bewoners blijven. Mensen moeten baas in eigen straat kunnen blijven.” Dat vindt ook de SP, die daarvoor een posteractie startte. Van Hooft: “Dit voorstel is net zo democratisch als het bewonersreferendum dat we tot nu toe hebben. Waar het zo was dat 50 procent van de deelnemers aan dat referendum bepaalden, wordt dat nu 50 procent van de huishoudens. Daarmee is de drempel om betaald parkeren in te voeren hoger geworden.” Wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks) is er minder gelukkig mee: “Mensen die overlast ervaren krijgen hiermee een veel zwakkere positie, terwijl we die groep centraal wilden stellen. Maar we gaan ons best doen om voor een laagdrempelig systeem te zorgen.”

“Staan niet te juichen”

GroenLinks stond achter de originele plannen van het college, maar zegt voor de goede zaak het gesprek aangegaan te zijn met tegenstanders, overigens tot genoegen van de SP. “We houden bewoners voor de gek als we geen betaald parkeren invoeren rondom de nieuwbouwprojecten, want wij weten dat er parkeeroverlast zal gaan ontstaan”, zegt Quirijn Lokker (GL). “We staan niet te juichen om de amendementen, maar we zijn blij dat we met elkaar in gesprek hebben kunnen gaan om te kijken waar we elkaar konden vinden. En de SP mag de volgende keer ook gewoon met ons in gesprek gaan in plaats van posters ophangen.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}