Nader onderzoek nodig voor verdere versmalling deel Graafseweg

Nader onderzoek nodig voor verdere versmalling deel Graafseweg

NIJMEGEN – Nader onderzoek is nodig of een versmalling van de Graafseweg tussen Wolfskuilseweg en Dennenstraat mogelijk is zonder grote verkeerseffecten op omliggende wegen.

Bij omwonenden leeft de vurige wens om wel tot een versmalling over te gaan om overlast van hardrijdend verkeer te reduceren.

Er zullen echter aanvullende maatregelen nodig zijn om dit mogelijk te maken zonder de verkeersdruk te verplaatsen naar wegen die daar niet voor bedoeld zijn (Muntweg en Paul Krugerstraat).

Lanceerplatform

Omwonenden klagen over geluidsoverlast van in het bijzonder motoren. ‘Het stoplicht bij de Dennenstraat is een soort lanceerplatform voor motoren,’ zegt Hans Iserief. ‘Voordat ze bij de kiosk zijn zitten ze al boven de 50 kilometer per uur.’ Dat blijkt nog een relatief lage snelheid te zijn. ‘Er zijn snelheden van 114 en 106 kilometer per uur gemeten op dit wegvak. Wij snappen dan ook niet dat er niet meer gehandhaafd wordt hier, want dat gebeurde voorheen wel.’

Overcapaciteit

Op het traject tussen de Rozenstraat en de Wolfskuilseweg zou het wél mogelijk zijn om twee rijbanen in te leveren zonder grote verkeerseffecten op omliggende wegen. De gemeente beschouwt dit dan ook als het verwijderen van ‘overcapaciteit’. Op het deel tussen de Dennenstraat en de S100 lijkt het niet haalbaar om de capaciteit te verlagen.

Evaluatie

De evaluatie van de versmalling van het traject tussen het Keizer Karelplein en de Rozenstraat is wat de gemeente betreft positief. De voorspellingen die uit het verkeersmodel kwamen zouden correct zijn geweest. Stadinwaarts is de reistijd een minuut langer dan voorheen, staduitwaarts is er geen verschil. Op de mogelijke uitvalsroutes de Tunnelweg en de Sint Annastraat is geen noemenswaardige toename gemeten.

Emissie

Niet alle partijen zitten te wachten op een verdere versmalling van de Graafseweg. VVD en VoorNijmegen.NU zien weinig in het uitvoeren van simulatie op basis van gegevens die nu verzameld worden, terwijl de uitvoering pas in 2020 zou zijn, na de renovatie van de Waalbrug. Bram van Deurzen (50Plus) greep de klimaatdoelstellingen aan om zijn punt te maken. ‘De reistijd is na de versmalling van het eerste deel stadinwaarts met een minuut verlengd. Dragen stilstaande auto’s mee aan hogere emissie? Ja? Dan moet je geen rijbanen weghalen.’

Vertraging

Het is overigens mogelijk dat de start van de herinrichting van de Graafseweg uitgesteld wordt. De aanwezigheid van de giftige verf Chroom-6 kan vertraging opleveren voor de renovatie van de Waalbrug, terwijl de herinrichting van de Graafseweg op de rol staat om direct na die renovatie van start te gaan.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}