Nauwere samenwerking onderwijs en jeugdhulp Druten

Nauwere samenwerking onderwijs en jeugdhulp Druten

DRUTEN – Het onderwijs en de jeugdhulp in de gemeente Druten gaan beter samenwerken om kinderen met ontwikkelingsproblemen sneller en beter te helpen. Daartoe zijn donderdag in Druten twee overeenkomsten ondertekend door onder andere GGD, gemeente en SPOM Onderwijs en Kinderopvang.

Als een ernstig probleem bij de ontwikkeling van een kind snel wordt opgespoord, dan kan dat bijtijds worden aangepakt, waardoor erger kan worden voorkomen.

Extra ondersteuning leerkrachten

Er is nu afgesproken dat alle basisscholen in de gemeente Druten ondersteuningsteams krijgen. Zo’n team gaat leerkrachten ondersteunen bij ontwikkelingsproblemen en zet waar nodig extra hulp in. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

In het ondersteuningsteam zitten onder anderen de schoolmaatschappelijk werker, de intern begeleider van de school en een consulent van het Sociaal Team Druten.    

Expertiseteam

Er komt ook een nieuw zogeheten expertiseteam, speciaal voor hulp bij complexe ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen tot zeven jaar. Dit expertiseteam biedt ondersteuning aan beroepskrachten in de kinderopvang, basisonderwijs en gezondheidszorg.

In het team zitten experts die vanuit verschillende invalshoeken een integraal advies geven. De hulpvraag van de ouders staat daarbij centraal, want de ouders worden er nadrukkelijk bij betrokken.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}