Nieuwe ambtsketen voor burgemeester Heumen voldoet wel aan de eisen

Nieuwe ambtsketen voor burgemeester Heumen voldoet wel aan de eisen

MALDEN – De burgemeester van Heumen heeft sinds donderdagavond een nieuwe ambtsketen. Deze werd ontworpen door kunstenares Charlotte Rombouts Arens. Een paar steentjes die gezocht zijn door leerlingen van alle basisscholen uit de gemeente zijn gebruikt in de ambtsketen.

Burgemeester Marriët Mittendorff kreeg de nieuwe keten omgehangen door vervangend nestor van de raad Herman Katteler (DGH). De oude keten voldeed niet aan de wensen en eisen.

Wensen en eisen

De gemeente Heumen in de huidige vorm ontstond in 1980 met het samenvoegen van de toenmalige gemeentes Heumen en Overasselt. Hoewel het gebruikelijk is om op zo’n moment een nieuwe ambtsketen in gebruik te nemen, is dat toen niet gebeurd. 'Met onderdelen in bruikleen is een keten samengesteld uit de schakels van de gemeente Overasselt en de penning van de gemeente Heumen,' vertelt ceremoniemeester Gerard Jansen, gepensioneerd ambtenaar van de gemeente. 'Deze keten voldeed niet geheel aan de eisen, want er moet op de penning een Rijkswapen (voor handelingen buiten de gemeente of in opdracht van het Rijk) aan de ene zijde staan en een gemeentewapen op de andere zijde. Dat laatste ontbrak. Ook was hij niet verstelbaar en niet echt gemaakt op het dragen door een vrouwelijke burgemeester. De draagbaarheid van de oude keten liet ook te wensen over. Hij kwam wat rommelig over. Mede daarom is door het college besloten de mogelijkheden voor een nieuwe keten te onderzoeken.'

Vijf ontwerpen

Drie edelsmeden hebben samen vijf ontwerpen ingediend. 'Deze voldeden allemaal aan de wensen en bij allemaal waren alle dorpen vertegenwoordigd in het ontwerp,' vervolgt Jansen. 'Het ontwerp van Charlotte Rombouts Arens is zowel door het vorige college als het huidige college onafhankelijk van elkaar unaniem gekozen.’ Een opmerkelijke bijkomstigheid is dat grootvader van Rombouts Arens in het verleden de erepenning van de gemeente Heumen heeft vervaardigd.

Gemeente erbij betrekken

‘Ik had al snel bedacht dat keten in vorm gemeente zou worden, want daar leent deze zich uitstekend voor,’ vertelt Rombouts Arens. ‘Ook leek het me mooi om letterlijk iets uit de grond van de gemeente toe te voegen. Dat kon door middel van het verwerken van steentjes in de keten. Om de hele gemeente erbij te betrekken, leek het me leuk om kinderen naar geschikte steentjes te laten zoeken. Ik ben samen met de burgemeester naar de basisscholen gegaan om het aan de kinderen uit te leggen, en daar is heel enthousiast op gereageerd. De meesten ingezetenen van deze gemeente kennen wel iemand die mee heeft helpen zoeken. Er zitten vijf van deze steentjes in de keten, één voor elk dorp en twee voor Malden, omdat dat dorp ruim meer basisscholen telt dan de andere dorpen. Elke schakel in de keten licht weer een ander dorp in de gemeente op. De vorm van de dorpen is goed zichtbaar.’

Voor mannen én vrouwen

‘Wat ik mooi vind,’ zegt burgemeester Marriët Mittendorff, ‘is dat terwijl ambtsketens vroeger vooral voor mannen gemaakt werden, er nu ook rekening gehouden is met vrouwen. Dat wil niet zeggen dat deze keten niet ook voor mannen geschikt is. Daarom hebben we hem ook met het college gepast. Ik ga deze ambtsketen met trots dragen.’ Tijdens de overhandigingsceremonie mocht eerste loco-burgemeester Frank Eetgerink tonen dat de nieuwe ambtsketen ook een man goed staat. Voor de oude ambtsketen wordt een plaats gezocht in het gemeentehuis waar hij ter bezichtiging kan liggen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}