Oppositie uit kritiek op financiële onderbouwing coalitieakkoord

Oppositie uit kritiek op financiële onderbouwing coalitieakkoord

NIJMEGEN – Het nieuwe college van Nijmegen is geïnstalleerd. Alle zeven kandidaten kregen de steun van een ruime meerderheid van de raad, waarbij Bert Velthuis als enige slechter scoorde. Aan de beëdiging ging een debat over het coalitieakkoord vooraf.

Daarbij toonden de oppositiepartijen zich kritisch over de financiële dekking van de begrotingen voor de plannen van GroenLinks, D66 en SP. De coalitiepartijen zouden te veel leunen op saldireserve en verwachte meevallers.

Hoop

VVD-fractievoorzitter Inge van Dijk noemde de samenwerking van de coalitiepartijen ‘de coalitie van hoop’. ‘Voor delen van het akkoord is geen financiële dekking, dus dan hoopt men maar dat het goedkomt. Ik hoop zelf maar dat deze coalitie voorzichtig omgaat met de schatkist van deze stad. En dat het allemaal geen ijdele hoop blijkt te zijn.’ Ton Roes (Gewoon Nijmegen) had een soortgelijke mening: ‘Het woord ‘willen’ komt veel voor in het akkoord, zonder dat de financiële dekking écht zeker is.’ Ook merkte hij op dat men moet uitkijken dat ‘het groene kapitalisme niet ten koste gaat van andere belangrijke thema’s zoals armoedebestrijding, zorg en wonen.’

Bezuinigingen

Ammar Selman (PvdA) sprak over een akkoord vol bezuinigingen. ‘Voorbij de mooie woorden waar wij niet tegen kunnen zijn worden er compromissen gesloten die niet de onze zijn. Daarbij is het niet goed financieel onderbouwd.’ Selman was ook ongelukkig met het feit dat wethouder Bert Frings niet gedurende de gehele collegeperiode aanblijft om de herziening van het Wmo- en jeugdhulpbeleid in goede banen te leiden.

#hoedan

Wendy Grutters (Stadspartij DNF) noemde het coalitieakkoord ‘een document met vage afspraken en veel open eindjes’ en plakte aan veel plannen van de coalitie de hashtag #hoedan. Wat Mark Buck (CDA) betreft is het een ‘akkoord van de vanzelfsprekendheden’ waarbij extra geld voor veiligheid en handhaving ‘blijkbaar niet vanzelfsprekend zijn’. Daarbij wees hij ook de toon wat betreft het verduurzamen van de stad af: ‘Verduurzaming moet door iedereen gedragen worden. Mensen zitten niet te wachten op een gemeente die ze vertelt wat ze allemaal moeten.’

Dier

De Partij voor de Dieren miste het woord ‘dier’ in het hele akkoord. ‘Terwijl dat bij GroenLinks en SP toch expliciet in het programma was opgenomen. Mocht het dan niet in het akkoord van D66? Of vonden ze het niet meer zo belangrijk?’

Gedegen

SP en D66 verzetten zich tegen de beschuldigingen dat het akkoord financieel niet goed in elkaar zou zitten. ‘Iedereen die beweert dat dit financieel drijfzand is praat onzin,’ vindt SP-fractievoorzitter Hans van Hooft. ‘We sparen gewoon door, maar minder.’ Tobias van Elferen (D66) spreekt van een ‘financieel gedegen akkoord’.

Wethouders

Nadat alle partijen hun zegje hadden gedaan werd er anoniem gestemd voor acceptatie of afwijzing van de wethouderskandidaten. Daarbij viel op dat Bert Velthuis als enige maar liefst 14 tegenstemmen kreeg van de in totaal 39 stemmers. De SP-wethouder kampte door zijn handelen op een aantal dossiers tijdens zijn dienstperiode in het vorige college al met een dalende populariteit onder de raadsleden. De andere kandidaten, waaronder ook de grote onbekende Monique Esselbrugge (D66), kregen allen maar één stem tegen. Mark Buck (CDA) werd verkozen tot plaatsvervangend raadsvoorzitter. Hij liet daarbij Cilia Daemen (GroenLinks) en Inge van Dijk (VVD) achter zich.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}