Nieuwe regeling helpt 'arme' brugklasser aan laptop

Nieuwe regeling helpt 'arme' brugklasser aan laptop

NIJMEGEN – Vanaf het nieuwe schooljaar wordt het voor alle brugklassers op het voortgezet onderwijs mogelijk om via Stichting Leergeld een laptop te huren als hier thuis geen geld voor is. Een aanzienlijk deel van de voortgezet onderwijsscholen in Nijmegen verwacht tegenwoordig namelijk dat de leerling een eigen ‘device’ heeft of aanschaft. De actie komt voort uit een amendement dat in juli 2017 door de gemeenteraad is aangenomen.

Noodzakelijk

‘De huidige computerregeling die uitgaat van één computer per gezin sluit niet langer aan op de realiteit,’ vertelt wethouder Renske Helmer (SP). ‘In het huidige onderwijs is een device in veel gevallen noodzakelijk aan het worden. Omdat niet alle gezinnen voor ieder kind een eigen device kunnen bekostigen, hebben we dit plan in het leven geroepen. De laptop die door de Stichting Leergeld verstrekt en bekostigd wordt voldoet aan alle eisen die de voortgezet onderwijsscholen in en rondom Nijmegen stellen en is voorzien van alle benodigde software.’

Inkomenstoets

Met deze nieuwe regeling kunnen ouders die aan de inkomenstoets voldoen vanaf medio juni 2018 een laptop voor hun kind aanvragen via Stichting Leergeld. De stichting toetst het inkomen van de ouders waarbij zij uitgaan van de inkomensgrens tot 120% van het sociaal minimum bij 1 kind in het gezin en 130% van het sociaal minimum wanneer er meerdere kinderen in het gezin aanwezig zijn. ‘De regeling wordt door de school naar ouders toe gecommuniceerd,’ zegt Helmer. ‘Ze hoeven dus niet bij de gemeente aan te kloppen.’

Huurconstructie

De laptops worden geleverd door middel van een huurconstructie voor vier jaar inclusief onderhoud en verzekering. Na het vierde jaar kunnen ouders waarvan de kinderen nog niet uitstromen uit het voortgezet onderwijs opnieuw een laptop aanvragen of tegen inlevering van de borg (€50,-) de laptop overnemen. Tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst bij bijvoorbeeld beëindiging schoolcarrière of verhuizing is met een opzegtermijn van één maand en tegen inlevering van de borg mogelijk.

Groep 6

De regeling is ook van toepassing op kinderen die instromen in groep 6 op het primair onderwijs. Zij kunnen met de laptop de periode naar het voortgezet onderwijs overbruggen en komen dan in aanmerking voor een nieuwe.

iPads

Er is in Nijmegen één voortgezet onderwijsschool die gebruik maakt van iPads in plaats van laptops. De nieuwe regeling sluit niet aan op deze situatie. De gemeente is met deze school in overleg voor een goede oplossing.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}