Nieuwe sporthal Druten kan eind 2021 gereed zijn

Nieuwe sporthal Druten kan eind 2021 gereed zijn

DRUTEN – Als alles volgens plan verloopt dan is de nieuwe sporthal op de Gelenberg in Druten eind 2021 gereed. Op de meerjarenbegroting staat hiervoor een bedrag genoteerd van 7 miljoen euro. De gemeenteraad moet wel nog officieel akkoord gaan op de begrotingsvergadering van 14 november, waarna volgend jaar de voorbereidingen voor de bouw kunnen plaatsvinden. De bouw zelf start dan begin 2021.

De nieuwe sporthal wordt gerealiseerd naast de huidige sporthal. Het is volgens wethouder Michel Lepoutre de bedoeling dat er een verbinding komt tussen de nieuwe sporthal en het gerenoveerde zwembad.

"Zo kunnen zwemmers en hun aanhang altijd even een kijkje nemen in de sporthal en omgekeerd. Dit alles onder met motto: zien sporten, doet sporten," zo zegt de wethouder.

Camerabewaking op de Gelenberg

In de programmabegroting 2020 van Druten staat het overigens allemaal tamelijk voorzichtig geformuleerd: “Er is de intentie om in 2021 te starten met de nieuwbouw van sporthal de Gelenberg.” 

Aan de voorkant van sportaccommodatie de Gelenberg komt tijdelijk camerabewaking. Over een paar jaar, als de renovatie van het zwembad gereed is en de nieuwe sporthal er staat, dan komen er meer camera’s verspreid over het hele complex. Dat wordt pas gerealiseerd als de hele nieuwe infrastructuur er ligt.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}