Vermogensgrens zorgverzekering minima: 1000 gebruikers uitgesloten

Vermogensgrens zorgverzekering minima: 1000 gebruikers uitgesloten

NIJMEGEN – Er komt een vermogensgrens voor de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ) voor minima, die ervoor zorgt dat mensen met voldoende financiële middelen geen gebruik van deze voorziening kunnen maken. Hiermee bespaart de gemeente Nijmegen 300.000 euro op uitgaven aan de CAZ.

Nieuwe vermogensgrens

Vorige week woensdag draaide de gemeenteraad een bezuiniging op de CAZ in de Stadsbegroting nog terug. In diezelfde begroting is ook het plan voor het instellen van een vermogensgrens opgenomen, die met de rest van de begroting door de raad is aangenomen. Deze nieuwe vermogensgrens houdt in dat alleenstaanden met 7.100 euro of meer op lopende betaalrekeningen en spaarrekeningen geen gebruik kunnen maken van de CAZ. Voor een gezamenlijk huishouden is de grens op 13.200 euro gezet. Bezittingen als een woning of een auto worden buiten beschouwing gelaten. ‘We hebben gekozen voor deze variant om de gevolgen van het invoeren van de vermogensgrens te beperken en de uitvoering eenvoudig te houden’, laat het college weten.

1000 deelnemers

De vermogensgrens betekent voor ongeveer 1000 deelnemers dat ze niet langer gebruik kunnen maken van de CAZ maar een andere verzekering dienen af te sluiten. ‘De hoogte van de vermogensgrens is echter ruim voldoende om een jaar zorgpremie plus het eigen risico van te voldoen.’ Op 20 november worden de CAZ deelnemers per brief geïnformeerd over de invoering van de geldende inkomensgrens en de vermogensgrens. In mei vindt de controleactie van de CAZ plaats en wordt het gehele CAZ bestand op basis van de gegevens van het inlichtingenbureau gecontroleerd op vermogen. Op basis van deze controle wordt de verzekering van deelnemers met daadwerkelijk een te hoog vermogen beëindigd en krijgen zij een alternatief via de verzekeraar aangeboden om naar over te stappen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}