Nieuwe zorgsubsidiëring voor kinderen Maartenschool moet ouders rust bieden

Nieuwe zorgsubsidiëring voor kinderen Maartenschool moet ouders rust bieden

UBBERGEN – Kinderen met een meervoudige handicap op de St. Maartenschool in Ubbergen krijgen vanaf dit jaar zorg van slechts twee aanbieders: TVN en De Driestroom. Deze verandering moet duidelijkheid aan ouders bieden. Eerder moesten zij langs vier verschillende loketten om hun subsidie rond te krijgen. Dat kwam door bezuinigingen van het Ministerie van Onderwijs in 2015, waardoor gemeenten verantwoordelijkheid kregen voor zorg, op basis van de Jeugdwet.

Zorgverlening

Er worden niet langer individuele beschikkingen aan de kinderen van de Sint Maartenschool verleend. Nu gaat het om een collectief aanbod voor een vast bedrag. Ook zullen TVN en De Driestroom een groep vaste zorgverleners op school neerzetten die de zorg uitvoeren. "Een vast gezicht in de klas," noemt wethouder Bert Frings het. De kinderen op de Sint Maartenschool die maximaal 12 uur per week zorg nodig hebben, kunnen gebruik maken van de nieuwe regels. Dat komt neer op 92% van de leerlingen. De overige 8% heeft meer zorg nodig, vaak 1-op-1. "Tot nu hebben we met de zorgaanbieders geen afspraken over deze minderheid kunnen maken. In de toekomst kijken we of dit wél gerealiseerd kan worden," aldus wethouder Frings.

Tekst gaat verder onder de video.

Onzekerheid

Een wetswijziging in 2015 zorgde voor veel onrust bij de ouders. Het budget dat voor de school beschikbaar was, kwam te vervallen, en zorg op de school moest vanuit een groot aantal verschillende loketten gefinancierd worden. Het ging om middelen vanuit het samenwerkingsverband Stromenland, de gemeentelijke Jeugdwet, het zorgkantoor (WLZ), de zorgverzekeringswet (ZVW) en de school zelf. "Dat werd te veel," vertelt Gaby Korfage, directeur van de St. Maartenschool. "Alleen al door de thuiszorg hebben deze ouders genoeg op hun bord." De subsidie mocht destijds alleen aan het onderwijs besteed worden. "We kregen beduidend minder geld binnen, waarmee we dezelfde kwaliteit van onderwijs moesten behouden. Soms overwogen ouders om hun kinderen van school te halen."

Nationale belangstelling

De ministers Slob (Onderwijs) en De Jonge (VWS) dienden in november 2018 een brief in bij de Tweede Kamer met mogelijke oplossingen voor de complexe zorg financiering op scholen als de St. Maartenschool. De gemeente Nijmegen toont aan dat zorgverlening vanuit twee vaste zorgaanbieders binnen het beleid van het kabinet past. Wijzigingen in de Jeugdwet en de Wet Langdurige Zorg worden echter niet op kort termijn verwacht. Het nieuwe beleid voor de St. Maartenschool wordt door de ministeries met belangstelling gevolgd.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}