Nijmegen: dieren ontbreken in criminaliteitscijfers en dat moet anders

Nijmegen: dieren ontbreken in criminaliteitscijfers en dat moet anders

NIJMEGEN – Dieren, of beter gezegd mishandeling en verwaarlozing van dieren, ontbreken in de criminaliteitscijfers van Nijmegen. Dat moet anders, heeft de gemeenteraad besloten.

Op initiatief van de Partij voor de Dieren zijn die cijfers voortaan wel terug te vinden in de statistieken. In de criminaliteitscijfers staan allerlei incidenten en misdrijven, variërend van zeer zware misdrijven als moord en doodslag tot lichtere vergrijpen als zakkenrollerij, fietsendiefstal en geluidshinder.

Drie jaar cel

Geweld tegen dieren en verwaarlozing ervan hoort daar ook bij zo is verwoord in een motie, omdat dierenmishandeling en -verwaarlozing zijn geclassificeerd als misdrijf. Er kan drie jaar gevangenisstraf voor worden gegeven. Toch staan de cijfers niet in het Nijmeegse jaaroverzicht, terwijl zaken als geluidhinder en fietsendiefstal er wel in voorkomen.

Portefeuillehouder burgemeester Bruls wees er nog even op dat de gemeente er verder niet over gaat - dierenmishandeling - omdat het een strafrechtelijke aangelegenheid is. Maar hij zei toe de cijfers in het vervolg op te zullen nemen in het overzicht.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}