Nijmegen gaat groeien binnen de stadsgrenzen

Nijmegen gaat groeien binnen de stadsgrenzen

NIJMEGEN – Nijmegen wil de komende jaren 15.000 nieuwe woningen bouwen, en de werkgelegenheid met 1000 banen per jaar laten groeien. De nieuwe woningen moeten binnen de stadsgrenzen gerealiseerd worden. Bovendien moet het groene karakter van de stad versterkt worden. Dat staat in de omgevingsvisie Nijmegen 2020-2040, die is opgesteld door het college van B&W.

Volgend jaar gaat de nieuwe landelijke Omgevingswet in. Daarom moeten alle gemeenten een omgevingsvisie opstellen. In een later stadium volgt een Omgevingsplan, dat de bestaande bestemmingsplannen zal vervangen.

Ondanks de verwachte groei wil het gemeentebestuur het omliggende natuurlandschap intact laten. De nieuwe woningen worden dus binnen de bestaande stadsgrenzen gebouwd. Daarbij krijgen drie gebieden extra aandacht.

Centrum

Het centrumgebied wordt uitgebreid. Het Waalfront met Honig en Nyma hoort er bij, net als een deel van Nijmegen-Noord met het eiland Veur Lent. Het ‘omarmen van de Waal’ is al deels gelukt. Bezoekers van het centrum winkelen er steeds minder, en komen steeds meer af op horeca, cultuur en evenmenten. Er wordt veel verwacht van de herontwikkeling van het stationsgebied: niet alleen het station zelf wordt verbouwd, er komen ook woningen. Dit is de plaats in de stad waar ook hoogbouw komt.

Kanaalzone

Behalve de Waal wil Nijmegen ook het Maas-Waalkanaal ‘omarmen’. De wijken Lindenholt en Dukenburg moeten meer worden betrokken bij de rest van de stad, door het gebied rond het kanaal beter bereikbaar te maken. In de wijken rondom het kanaal moeten meer plekken komen om te werken, en het aantal voorzieningen wordt uitgebreid.

Campussen

Voor de groei van het aantal banen is een goed vestigingsklimaat voor bedrijven belangrijk. Daarbij spelen de NovioTech campus en Heyendaal campus (met Radboud universiteit en hogeschool) een grote rol. Deze gebieden moeten aantrekkelijker worden om te werken, maar er zullen ook woningen worden gebouwd.

Groen

Om de stad ondanks de groei leefbaar te houden, moet ze groener worden. Dit is goed voor de biodiversiteit in de stad, nodigt uit tot wandelen en fietsen, en helpt bij het dempen van de gevolgen van klimaatverandering. Hoofdwegen, zoals de Sint Annastraat en Graafseweg, worden ‘groene verbindingen’, met bomen en struiken erlangs.

‘De stad maak je samen’

Bij het opstellen van de Omgevingsvisie hebben Nijmegenaren vorig jaar hun mening kunnen geven. Vanaf nu wordt het document jaarlijks geactualiseerd, ook weer in samenspraak met de stad. Over dit proces en de inhoud van het document is een videoclip gemaakt met een lied van de Nijmeegse singer-songwriter Collin Hoeve.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}